Gå til indhold

Oversigt over vederlag

Få en oversigt over regionsrådets faste vederlag, godtgørelse og erstatning for dokumenteret arbejdsfortjeneste.

Vederlag

Fast vederlag Årligt
Medlem af regionsrådet (eks. formand) 121.190,00 kr.
Regionsrådsformand 1.241.397,00 kr.
1. og 2. næstformand (10% af formandens vederlag) 124.140,00 kr.
​​Reduceret årligt vederlag ved valg af erstatning
for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
97.815,00 kr.
Tillægsvederlag​​ Årligt
​Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år 15.574,00 kr.
Forretningsud​​valget ​Årligt
Vederlag 85.837,32​ kr.
De 8 udvalg​​ Årligt
Medlem af politisk udvalg 14.077,70 kr.
Formand for politisk udvalg 42.233,09 kr.​

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Vælger et medlem af regionsrådet at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag.

Erstatningsbeløbet for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag maksimalt udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder under fire timer.

Satsen herfor er (1. januar 2023) pr. dag kr. 445,00.
​Det maksi​male erstatningsbeløb for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste pr. dag udgør 2.225 kr.​

Godtgørelse for 2023

Satserne reguleres primo hvert år af Ligningsrådet.
Aktuelle satser for 2013 er:

Befordringsgod​​tgørelse ​

​Kørsel i egen bil pr. km (indtil 20.000 km pr. år) 3,73​ kr.​
​Kørsel i egen bil pr. km (ud over 20.000 km pr. år) 2,19 kr.​
​Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,61 kr.​​
​Fraværsgodtgørelse 238,00 kr.​
Diæter under 4 timer 445,00 kr.
Diæter over 4 timer 890,00 kr.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern Ledelse og Kommunikation

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Koncern Ledelse og Kommunikation