Gå til indhold

Sundhedskoordinationsudvalget

Repræsentanter fra kommuner, region og praksissektor drøfter sundhedsaftaler og sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.

Regionsrådet har i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsat et Sundhedskoordinationsudvalg.

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af kommuner og region, herunder at understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse.

Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at udarbejde udkast til sundhedsaftalen og understøtte, at regionsråd og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Udvalget følger op på sundhedsaftalen én gang årligt og vurderer behovet for at revidere indholdet.

Udvalget opstiller målsætninger for udviklingen af sundhedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalget sekretariatsbetjenes af regionen.

Forretningsorden

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

Region

 • Lone Lindsby, Koncerndirektør
 • Trine Hedegaard Holgersen, Direktør, Det Nære Sundhedsvæsen
 • Anne Øster Hjortshøj, Enhedschef
 • Formand Anne Møller Ronex (B), Regionsrådet
 • Camilla Hove Lund (V), Regionsrådet
 • Julie Jacobsen (O), Regionsrådet
 • Kirsten Rask (A), Regionsrådet
 • Anne Bondo Nielsen (Ø), Regionsrådet

Kommuner

 • Kommunaldirektør Claus Thykjær, Greve Kommune
 • Pernille Beckmann (V), Greve kommune
 • Anette Mortensen (V), Stevns kommune
 • Eric Steffensen (O), Lolland kommune
 • Bente Borreskov (Ø), Lolland kommune
 • Anne Camilla Meyer (A), Faxe kommune

Praktiserende læger

 • Camilla Høeg-Guldberg
 • Diana Jensen
 • Johan Rewentlow

Administrativ kontaktperson
Chefkonsulent Dorthe Fischer Mathiesen
sundhedsaftalen@regionsjaelland.dk

Dagsordener og referater fra møder i Sundhedskoordinationsudvalget kan findes her:

Sundhedskoordinationsudvalget

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern Ledelse og Kommunikation

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Koncern Ledelse og Kommunikation