Gå til indhold

B2 færdig før tid: Afdelingerne får tid til flytteforberedelser og træning

"Så kan vi trække i arbejdstøjet og forholde os konkret til opgaverne omkring forberedelser og klargøring, og det har vi set frem til, siger cheflæge Mads Nordahl Svendsen, Onkologisk Afdeling, efter sygehusledelsen onsdag fortalte den gode nyhed: At sengebygningen B2 i det nye sygehusbyggeri i Køge kan åbne i september 2025 - et år tidligere end forventet.
Cheffysiker Eva Samsøe Hinsby er i dag ansvarlig for stråleacceleratorerne, der står i Næstved. Når den nye bygning B2 står færdig, vil strålebehandling med tre nye stråleacceleratorer blive tilbudt i Køge og planen er, at de to meget nye Ethos-acceleratorer i Næstved også på et tidspunkt skal flytte til Køge, så der bliver fem i alt.

- Det er rigtig, rigtig dejligt, at vi nu har fået sat tidspunkt på overtagelsen, og at den er gået fra at være langt væk til tæt på, siger Mads Nordahl Svendsen, cheflæge i klinisk onkologi og leder af en af de afdelinger, der skal flytte fra Roskilde og Næstved til B2 i Køge.

- Så kan vi trække i arbejdstøjet og forholde os konkret til opgaverne omkring forberedelser og klargøring, og det har vi set frem til, fortsætter han.

Projekt Universitetshospital Køge (USK) har nemlig fået en aftale på plads med totalentreprenøren, så USK kan overtage den nye sengebygning B2 allerede i september 2025 – et år tidligere end planlagt.

Hurtigere i gang med at forberede indflytning

Den tidligere overtagelse giver mulighed for at komme hurtigere i gang med at forberede indflytningen, og det er rigtig godt nyt for både SUH’s medarbejdere og patienterne. Forventningen er at kunne byde de første patienter velkomne i 2026.

Sengebygning B2 skal i fremtiden bl.a. rumme børneafdeling, stråleterapi, kardiologi, hæmatologi og onkologi. Stråleterapien og en del af onkologien ligger i dag i Næstved, mens resten af onkologien ligger i Roskilde. Børneafdelingen og kardiologien ligger i dag i Roskilde.

Udstyr, aktivering og personaletræning

Tiden fra bygningens færdiggørelse til klinikken kan tage bygningen i brug skal bruges til en række aktiviteter, der forbereder medarbejdernes og patienternes indflytning i bygningen. Lignende aktiviteter fandt også sted før indflytningen i den første af de fire nye sengebygninger, fløj R, i foråret 2023.

- Det er positivt, at der er udsigt til, at vi kan prioritere tid på forberedelse og træning, fordi det er det skifte, som de fleste medarbejdere er mest spændte på, siger Mads Nordahl Svendsen.

USK skal eksempelvis bruge tiden efter overtagelsen til at tjekke for fejl og mangler og installere det inventar og udstyr og de systemer, som USK står for, før bygningen overdrages til SUH.

SUH skal bruge tiden til den såkaldte aktivering, som er den periode, hvor de flyttende afdelinger kan komme ind i bygningen, se deres nye lokaler og komme på plads med det sidste udstyr og indretning. Det er også i den periode, at medarbejderne får mulighed for at træne i bygningen og eksempelvis lære at finde rundt eller træne arbejdsgange i det nye setup.

Flytteplanerne tilpasses

Da det er helt nyt, at USK har mulighed for at overtage B2 tidligere, så har der endnu ikke været lejlighed til at tilpasse planerne for indflytningen i bygningen. De flyttende afdelinger bliver inddraget, så snart det er muligt, ligesom SUH og sygehusledelsen også løbende vil informere om nyt. Det er vigtigt for sygehusledelsen at gøre alt, hvad man kan, for at få alle de dygtige medarbejdere godt med i flytningen.

Mads Nordahl Svendsen bemærker, at afdelingsledelserne er opmærksomme på, at mange medarbejdere på baggrund af nyheden nu vil spekulere på, hvornår de skal flytte.

- Jeg glæder mig til en proces, hvor vi kommer tættere på en flytteplan for afdelingerne – hvem der skal flytte og hvornår. Vi ved, at det betyder meget for det enkelte afsnit og den enkelte medarbejder, så det vil vi arbejde på at afklare.

De øvrige to sengebygninger, B6 og B8, afleveres ifølge kontrakten fra totalentreprenøren i september 2026.

Hele nyheden kan læses her på Sygehusfusion.dk: Sengebygning færdig før tid - Sygehusfusion