Gå til indhold

Ny professor Troels Wienecke vil forbedre behandlingen af stroke

Overlæge Troels Wienecke er fra den 1. april ny professor ved Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, hvor han bl.a. forsker i stroke – blødning eller blodprop i hjernen.
Overlæge Troels Wienecke udnævnes til professor 1. april. Han forsker bl.a. i hurtig behandling af stroke allerede i ambulancen på vej til hospitalet. Her står han ved en ambulance foran hospitalet i Roskilde.
Professor Troels Wienecke arbejder for hurtigere og bedre behandling af stroke - og endnu bedre hvis vi med forskning kan finde årsagerne bag og kan nå at gøre noget, før sygdommen rammer.

     - Vi har et kæmpe potentiale i at give mennesker, der rammes af stroke, en hurtigere og bedre behandling. Og endnu bedre hvis vi med forskning kan finde årsagerne og nå at gøre noget, før sygdommen rammer, siger Troels Wienecke, der håber, at hans udnævnelse til professor også kan være et incitament til at øge indsatserne i Region Sjælland.

Store afstande er en udfordring

Hvert år bliver 1900 år borgere i Region Sjælland ramt af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Det svarer til 16 % af alle strokes i landet. Samtidig er de store afstande i regionen en stor udfordring, for hvis du rammes af stroke, så gælder det om at komme til behandling hurtigst muligt i Roskilde, hvor regionens specialister kan hjælpe med trombolyse eller til Rigshospitalet, hvis det er en blodprop, der kræver operation.

    - Det her er altid en holdindsats, hvor mange aktører skal spille optimalt sammen – lige fra den hurtige præhospitale indsats til behandlingen på hospitalet og rehabiliteringen efterfølgende, tilføjer han.

Siden Troels Wienecke kom til Neurovasculært Center N80 i Roskilde for ti år siden, har han på flere felter været med til at øge kvaliteten for patienterne, og det sætter cheflæge Jacob Hejmdal Gren stor pris på:

    - På Neurologisk Afdeling er vi utroligt glade for nu at kunne ansætte Troels Wienecke som professor. Troels har allerede i en årrække haft en stor betydning for udviklingen af vores patientbehandling, især at vi i dag når at behandle så mange med trombolyse inden for de første kritiske timer. Jeg er sikker på, at Troels som professor vil bidrage til at løfte afdelingen til nye højder både akademisk og i behandlingen af vores patienter.

Speciel ambulance med hjerneskanner

I øjeblikket arbejder Troels Wienecke sammen med Præhospitalt Center, Billeddiagnostisk Afdeling, DTU og Koncern Digitalisering i Region Sjælland på et forskningsprojekt om at udvikle en såkaldt ’Mobile Stroke Unit’. Det er en speciel ambulance med en  hjerneskanner, så personalet allerede i ambulancen kan scanne patienten og sende billederne til specialister på sygehuset, som via videokonsultation med patienten kan stille en hurtigere diagnose og sætte behandlingen i gang i bilen.

    - Det vil særligt være en kæmpe landvinding for borgerne i yderområderne i Region Sjælland, hvor vi netop også ser en meget højere risiko for at få stroke på grund af forskelle i risikofaktorer, siger Troels Wienecke.

Med den nye ’Mobile Stroke Unit’ vil det være muligt at behandle langt flere med trombolyse hurtigere og inden for den tidskritiske grænse på 4 ½ timer efter symptomdebut. Det vil give bedre muligheder for at komme sig efter stroke. Trombolyse er medicinsk behandling som opløser blodpropper og genetablerer blodforsyningen til hjernen, så færrest mulige hjerneceller dør som følge af blodproppen:

    - Det er en patientgruppe, hvor vi kan gøre en kæmpe forskel. Vores indsats kan være helt afgørende for, om et menneske efter stroke skal være totalt afhængig af andre eller kunne være selvhjulpen, siger Troels Wienecke.