Gå til indhold

Én fælles afdelingsledelse for Børne- og Ungeafdelingen på tværs af matriklerne

Sygehusledelsen har nu truffet beslutning om, at afdelingsledelsen i Børne- og Ungeafdelingen i Roskilde og Nykøbing F. lægges sammen. Beslutningen tager udgangspunkt i et ønske om at styrke robustheden på børneområdet og skabe endnu stærkere fagligt miljø omkring behandlingen af børn. Børne- og Ungdomsafdelingen i Nykøbing F. blev i oktober sidste år udskilt fra Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling.
Cheflæge Marlene Boas og chefsygeplejerske Anita Petersen skal være afdelingsledelse for den nye fælles Børne- og Ungeafdeling

- Vi har en forpligtelse til at give vores små patienter et solidt behandlingstilbud med en høj faglighed i hele regionen. Børne- og Ungdomsafdelingen i Nykøbing er meget vellidt og har dygtige læger og sygeplejersker, men det er en lille afdeling, som er sårbar i forhold til opsigelser og medarbejdere, der går på pension, og vi ønsker at styrke afdelingen, så den bliver mere robust. Samtidig vil en samlet Børne- og Ungeafdeling vil bidrage til at sikre et ensartet tilbud af høj kvalitet til alle børn og unge i regionen, siger sygehusdirektør Ricco Dyhr.

 

Fra 1. april 2024 er der én fælles afdelingsledelse for Børne- og Ungeafdelingen på tværs af matriklerne i Roskilde og Nykøbing F. Afdelingsledelsen består af cheflæge Malene Boas og chefsygeplejeske Anita Pedersen.

 

- Vi ser frem til at skabe en fælles afdeling med vores kollegaer i Nykøbing F.’, siger Malene Boas, der fremover vil være cheflæge for den fælles pædiatriske afdeling. ’Vi vil bruge det næste stykke tid til at lære hinanden bedre at kende på de to matrikler, så vi sammen kan skabe den fremtidige retning for afdelingen med input fra alle’.

 

Sygehusfusionen har dermed nu medført sammenlægninger af to specialer hhv. Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling og Børne- og Ungeafdelingen, men Sygehusledelsen er meget opmærksomme på, at det ikke er den rigtige løsning for alle afdelinger.

 

- Vi skal finde det rette niveau af samarbejde for det enkelte speciale. Det er et arbejde, som Sygehusledelsen fortsætter sammen med afdelingsledelserne’, siger Ricco Dyhr.