Gå til indhold

Borgerpanel hjælper med at gøre forskning mere relevant for patienterne

Forskning skal virke ude i den virkelige verden. Derfor er borgernes viden lige så vigtig som forskernes.
Borgerpanel hjælper med at gøre forskning mere relevant for patienterne
Borgerpanelet, som Forsknings- og Implementeringsenheden PROgrez har lanceret i NSR Forskningshuset, skal hjælpe forskerne med at gøre deres forskning endnu mere relevant for patienterne.

Hvordan sikrer man, at forskningen på sygehusene er vedrørende for patienterne? At resultaterne af forskningen vil kunne implementeres, og at det i sidste ende vil være til gavn for patienterne?
Ganske simpelt ved at spørge patienterne selv.

Det er i hvert fald hele tanken bag et nystartet borgerpanel på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
Her sidder omkring 25 patienter, pårørende og repræsentanter fra patientforeninger og bliver præsenteret for forskningsprojekter både før, under og efter projektet er sat i gang. Og så er det panelets fornemmeste opgave at byde ind. Med lige præcis det, de tænker.

Panelet gør en forskel

- Tidligere har inddragelsen af borgerne i forskningsprojekter måske være en smule ustruktureret og tilfældig. Men med borgerpanelet tænkes patienternes perspektiv ind fra starten - og det har allerede haft en positiv indvirkning på de forskere, der har benyttet sig af panelet. De kan hurtigt se værdien af det, fortæller Mette Dideriksen, der er projektkoordinator i Forsknings- og Implementeringsenheden PROgrez, og som altså er en af de to medarbejdere, der har startet borgerpanelet op i NSR Forskningshuset.

Sammen med sin kollega forskningsassistent Hanne Rasmussen oprettede de i slutningen af 2023 borgerpanelet for at gøre projekter mere bæredygtige.
- Det skal virke ude i den virkelige verden - ellers risikerer man, at forskningen er spildt. Men borgerpanelet skal ikke opfattes som endnu en ekstra opgave, der pålægges et projekt. Det skal mere ses som en vigtig ting der sikrer, at projekter kan anvendes bedre, forklarer Hanne Rasmussen.

Deler historie, tanker og idéer

Det er forskelligt fra gang til gang, hvordan møderne i borgerpanelet struktureres. Hele tanken er nemlig, at det er et åbent rum, hvor panelets medlemmer kan dele deres historier, tanker og idéer. Og det samme kan de gøre, når de inviteres til at påvirke nye forskningsprojekter.
- Håbet er jo i sidste ende, at patienternes input kan være med til at påvirke forskningen i en mere bæredygtig retning, siger Hanne og Mette supplerer:
- Deres viden er en anden viden, men mindst lige så vigtig som forskernes viden. Og når man tager patienterne med på råd fra starten, har de også en oplevelse af at blive set og hørt.

Deltagere søges til borgerpanelet

Borgerpanelet mødes en gang hver anden måned - og der er hele tiden plads til flere i panelet. Alle i panelet er frivillige og deltager i de projekter og møder, som de har lyst til og interesse for.

Alle, der har lyst til at høre nærmere – både forskere, sundhedsprofessionelle og borgere – er velkomne til at kontakte os, slutter Mette. Så vil du høre om eller blive en del af borgerpanelet og have indflydelse på forskningen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse? Så skriv til nsr-progrezpanel@regionsjaelland.dk.