Gå til indhold

Region Sjælland styrker grønne initiativer med 4 mio. kr.

Fire nye projekter og grønne samarbejder støttes med 4 mio. kr. fra Region Sjælland. Projekterne skal øge hastigheden i den grønne omstilling i regionen, samt sikre at borgerne i regionen møder bæredygtige løsninger og en grøn region.

Arbejdet med grøn omstilling står højt på dagsordenen i Region Sjælland. Derfor intensiverer regionen nu indsatsen. Helt konkret sætter Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø med en bevilling på 4 millioner kroner skub i fire innovative projekter. Projekterne skal styrke samarbejdet mellem aktørerne i regionen, accelerere den grønne udvikling og sikre borgerne grønne alternativer.

- Vi skal op i tempo i arbejdet med at mindske klimagasudledningerne. Det gælder blandt andet udfasning af olie- og gasfyr som opvarmningskilde. Derfor støtter vi et projekt med at give små landsbyer hjælp og vejledning til at finde grønne varmeløsninger. Det er ikke kun til gavn for klimaet, men forbedrer forhåbentlig også livskvaliteten for vores borgere, siger Bruno Jerup, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland.

Jette Leth Buhl, næstformand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland, supplerer:

- Vi er også glade for at fortsætte det gode klimasamarbejde med kommunerne i Sjællands Klimaalliance. Kommunernes klimahandlingsplaner er færdige, og arbejdshandskerne skal for alvor på, nu hvor implementeringsarbejdet skal have fuld fart på. Her er samarbejde på tværs af kommunegrænser og videndeling essentielt. Det vil vi i Region Sjælland gerne medvirke aktivt til.

Projekterne, der modtager støtte fra Region Sjælland, er:

 • Sjællands Klimaalliance (bevilget 2 mio. kr.): 
  Samarbejdet mellem Region Sjælland og alle 17 kommuner i regionen fokuserer på implementering af klimahandlingsplaner og tværkommunalt samarbejde. Med støtte fra Regionen skal Klimaallian-cen bidrage til at løfte det faglige niveau, fjerne barrierer og sikre, at klima løsninger kan adresseres i fællesskab.
 • Rejsehold for lokal fællesvarme i Region Sjælland (bevilget 1 mio. kr.):
  Dette initiativ støtter udbredelse af grønne varmeløsninger i små landsbyer, hvor fjernvarme ofte ikke er en mulighed. Rejseholdet skal hjælpe og vejlede små landsbyer med at finde bæredygtige varmeløsninger og bidrage til forbedring af livskvaliteten for regionens borgere.
 • ClimatePOL (bevilget 0,2 mio. kr.):
  Et dansk-tysk projekt, der analyserer klimarisici på regionalt niveau for at fremme grænseoverskridende samarbejde om klimatilpasning. Projektet, ledet af professor Sebastian Mernild fra Syddansk Universitet, fokuserer på politiske og adfærdsmæssige perspektiver for at fremme implementeri-gen af klimatilpasningsinitiativer.
 • Udviklingsprojekt om grøn Flextrafik (bevilget 0,8 mio. kr.):
  Region Sjælland investerer i et projekt for at accelerere udviklingen af el-liftvogne og reducere CO2-udledninger fra transport i regionen. Projektet omfatter etablering af lynladere ved tre sygehuse samt udbud og drift af fire el-liftvogne i Movias kommende udbud.