Gå til indhold

Lone Lindsby konstitueres som regionsdirektør i Region Sjælland

Koncerndirektør Lone Lindsby konstitueres som regionsdirektør i Region Sjælland. Hun har som koncerndirektør været en del af direktionen i Region Sjælland siden 2017.
Lone Lindsby

Med 58-årige Lone Lindsby er det en erfaren topleder, som nu konstitueres som regionsdirektør for Region Sjælland. Lone Lindsby, uddannet cand.polit, kom til Region Sjælland i 2017, hvor hun trådte ind i direktionen som koncerndirektør. Dengang kom hun fra en stilling som programdirektør i Forsvarsministeriet for ’Nyt Kampfly Program’, ligesom hun tidligere har været koncerndirektør i DSB.

Den røde tråd i Lone Lindsbys karriere har været strategisk ledelse og at nå i mål med store, komplekse strategiske og tværgående programmer. I Region Sjælland har hun bl.a. været en drivkraft i udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen, som har ansvar for at udvikle fremtidens sundhedstilbud i samarbejde med sygehusene, kommunerne, praktiserende læger og borgerne. Derudover har Lone Lindsby som koncerndirektør også haft overordnet ansvar for Psykiatrien i Region Sjælland, Socialområdet og det præhospitale område.

Implementering og eksekvering

Regionsrådsformand Heino Knudsen glæder sig over, at der nu er konstitueret en regionsdirektør, som i forvejen har meget stor indsigt i Region Sjællands organisation og opgaver.

- Lone er som mangeårigt medlem af direktionen allerede dybt involveret i Region Sjællands strategiske udvikling og har stærke kompetencer indenfor udvikling, styring og samarbejde. Vi står i Region Sjælland i de kommende måneder foran store opgaver. Det gælder ikke mindst vores vigtige arbejde for Region Sjællands sundhedsvæsen med udviklingsprogrammet ’Bæredygtige Akutsygehuse”. Vi har derfor brug for stabilitet i driften og fokus på eksekvering og implementering. Jeg er sikker på, at Lone som konstitueret regionsdirektør kan løfte den opgave i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Region Sjælland.

Stor forandring

I Region Sjællands direktion har Lone Lindsby siden 2021 haft selskab af koncerndirektør Jesper Gyllenborg. Han er uddannet speciallæge i neurologi og kom til direktionen i Region Sjælland fra en stilling som lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital. 54-årige Jesper Gyllenborg har de seneste år haft en nøglerolle i at sikre og udvikle et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Jesper Gyllenborg er ligeledes hovedarkitekten bag udviklingsprogrammet ’Bæredygtige Akutsygehuse”, som vil vise vejen for fremtidens akutsygehuse. Det vil ske ved at nytænke de medicinske specialer og måden at drive sygehus på i fremtiden.

Netop stabilitet, sikkerhed i driften, implementeringskraft og eksekvering samt udviklingsprogrammet med ’Bæredygtige akutsygehuse’ er en afgørende faktor for, at konstitueringen løber frem til sommeren 2024.

- Vi er med udviklingsprogrammet ’Bæredygtige akutsygehuse’ i gang med en meget stor forandring af vores organisation. En stor opgave som også indebærer, at vi gennemfører en ledelsesmæssig fusion af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus. Samtidig skal vi implementere vores nyligt indgåede budgetaftale, som indebærer en række indsatser og omstillinger af vores sundhedsvæsen. Vores 21.000 medarbejdere har brug for, at vi nu har en gennemgående og stabil topledelse i Region Sjælland. Derfor har vi valgt en mere langsigtet konstituering af direktionen, siger Anne Møller Ronex, 1. næstformand i Region Sjælland.

Direktionen vil desuden blive suppleret med Lisbeth Iversen, direktør i Koncern Ledelse og Kommunikation samt regionens budgetchef, Mikkel Søndergaard, der begge konstitueres ind i regionens direktion.

55-årige Lisbeth Iversen er uddannet cand.scient. i kulturgeografi fra Københavns Universitet og har været ansat i Region Sjælland siden 2007. Hun skal i direktionen have særligt fokus på den politiske betjening og politiske processer.

46-årige Mikkel Søndergaard er uddannet cand.polit. og har været ansat i Region Sjælland siden 2018. Han skal i direktionen have særligt fokus på den løbende monitorering af økonomien i Region Sjælland.

- Vi har sat et hold, som tilsammen udgør en stærk direktion i Region Sjælland. En direktion som både understøttes af den politiske ledelse samt en koncernledelse med blandt andet sygehusdirektører. Det har været vigtigt for os at sætte et hold der kan sikre stabilitet, fokus og fremdrift på vores indsatser i Region Sjælland, siger Kirsten Devantier, 2. næstformand i Region Sjælland.

Glæder sig til opgaven

Konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby glæder sig til opgaven.

- Vi er ambitiøse i Region Sjælland og har i særklasse dygtige ledere og medarbejdere. Vi har i vores region store udfordringer med ulighed i sundhed, vi har mangel på personale, flere ældre og de mest syge borgere. Derfor er vi også meget langt fremme med at tænke løsninger på udfordringerne i fremtidens sundhedsvæsen. De løsninger vil vi i direktionen have fuldt fokus på at implementere samtidig med, at vi sikrer en stabil drift.

Privat bor Lone Lindsby i Skovshoved med manden Jesper. Sammen har de to voksne børn. Når tiden tillader det, ynder Lone at tilbringe weekender og ferier i familiens sommerhus i Marstal på Ærø.

Alle partier i Regionsrådet står bag beslutningen om konstituering af Lone Lindsby som regionsdirektør samt konstituering af to nye direktionsmedlemmer.