SkipToMain.AriaLabel

Ricco Norman Dyhr ny direktør for det fusionerede Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede i går tirsdag, at der skal ske en fusion mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital. Direktionen i Region Sjælland har nu udpeget Ricco Norman Dyhr, som i dag er direktør for Nykøbing F. Sygehus, til at stå i spidsen for det fusionerede Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital.

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede i går enstemmigt at igangsætte udviklingsprogrammet ”Bæredygtige akutsygehuse”. Det betyder, at Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus skal fusionere, og at de medicinske specialer på regionens fire akutsygehuse kommer til at organisere sig på nye måder med færre, men stærkere fagmiljøer, og et fælles ansvar for alle regionens borgere.

Fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus skal understøtte bedre rekrutteringsmuligheder på Nykøbing F. Sygehus og dermed sikre mere robuste afdelinger. Samtidig skal Sjællands Universitetshospital med fusionen udvikles til det universitetshospital i landet, der er bedst til at udvikle, forske og innovere inden for de folkesygdomme, som flest fejler, lighed i sundhed og levering af specialiserede hospitalsydelser digitalt og nært.

I dag har direktionen i Region Sjælland udpeget den nye sygehusdirektør for det fusionerede Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital. Det bliver Ricco Norman Dyhr, som i dag er direktør for Nykøbing F. Sygehus, der nu får ansvar for både Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital.

Beslutningen baserer sig på et grundigt forarbejde i forsommeren og sommeren, hvor direktionen med ekstern konsulentbistand blandt andet har beskrevet opgave- og kompetenceprofil for den kommende sygehusdirektør.

Regionsdirektør Annemarie Zacho-Broe er glad for, at Ricco Norman Dyhr har takket ja til opgaven.

- Ricco Norman Dyhr er en erfaren og dygtig sygehusdirektør, som nu får en helt afgørende rolle med at fusionere Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital. Vi har med Ricco Norman Dyhr og Niels Würgler Hansen stået med to meget stærke kandidater. Fra direktionens side vil vi gerne udtrykke en meget stor tak og anerkendelse af både Niels Würgler Hansen og Ricco Norman Dyhr i deres hidtidige virke i spidsen for henholdsvis Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, og ikke mindst et tæt og professionelt samarbejde de sidste fire måneder omkring udviklingen af visionsoplægget for Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Spille på større tangenter

Sjællands Universitetshospital har allerede de seneste år gennemgået en rivende udvikling, og det skal smitte positivt af på Nykøbing F. Sygehus, som dermed kan fastholde sin status som akutsygehus.

Sjællands Universitetshospital har taget den første nye fløj på deres nye sygehusbyggeri Køge i brug. Og Nykøbing F. Sygehus får – som planerne har ligget fast længe – moderniseret sygehusets fysiske rammer med et budget på over 500 millioner kroner, hvilket blandt andet omfatter et byggeri med 162 nye enesengs-stuer. En ny regional innovationsenhed skal ligeledes placeres på Nykøbing F. Sygehus.

- Nykøbing F. Sygehus er med sin beliggenhed et af landets vigtigste akutsygehuse, men der er brug for dette samarbejde, for at sygehuset kan fortsætte som et bæredygtigt akutsygehus. Den gode nytænkning af opgaveløsning og innovation, der er i Nykøbing Falster, skal tænkes ind i Sjællands Universitetshospitals unikke profil og stærke forskningsorganisation. Det fusionerede sygehus vil komme op og spille på endnu større tangenter både i Køge, Roskilde og i Nykøbing til glæde for patienterne. Nu skal fusionen gennemføres med tæt involvering af medarbejderne på Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital. Der skal udvikles stærke faglige miljøer, som vil komme patienterne til gode og blive flagskibe i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland, siger Annemarie Zacho-Broe.

De fusionerede sygehuse vil fortsat være placeret i Nykøbing Falster, Køge og Roskilde og have samme optag af patienter i fremtiden som i dag.  Med i alt 7000 medarbejdere bliver der tale om et af Danmarks største akutsygehuse.

Fusionen mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital bliver gennemført 1. januar 2024. Der nedsættes et nyt medarbejderudvalg, som skal bidrage til at sikre en god fusion.

Den nye fælles sygehusledelse af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus vil bestå af sygehusdirektør Ricco Norman Dyhr, vicedirektør Helle Charlotte Gaub, vicedirektør Peder Gunner Fabricius, vicedirektør Susanne Lønborg Friis samt vicedirektør Morten Eklund Ziebell.