Gå til indhold

Ny indsats i Region Sjælland skal hjælpe børn og unge ud af psykisk mistrivsel

STIME er et samarbejde mellem kommuner og Psykiatri, der mere rettidigt skal hjælpe børn og unge, som mistrives psykisk. Efter gode erfaringer i Region Hovedstaden rulles det nu ud til – i første omgang – 8 kommuner i Region Sjælland.

Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed eller i daglig tale STIME, er en indsats, der i øjeblikket løbes i gang af otte kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Med STIME tages et fælles ansvar for at hjælpe det stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel, som har brug for en lettere behandlingsindsats, men som ikke har brug for at komme i psykiatrien. STIME handler om tidlig opsporing af og indsats mod mistrivsel, så der kan sættes ind og forebygges inden problemerne vokser sig store og medfører store personlige, familiemæssige og samfundsmæssige omkostninger.

Første step i samarbejdet er videreuddannelse af de involverede medarbejdere i kommunerne. Planlægningen at dette pågår nu og implementeres i løbet af 2024, hvorefter STIME for alvor kan foldes ud til gavn og glæde for målgruppen.

STIME-konceptet har været anvendt i Region Hovedstaden med stor succes i nogle år og psykiatridirektør Kresten Dørup er derfor overbevist om, at STIME også vil gøre en forskel for børn og unge – og deres familier – i Region Sjælland.

- Det gør en kæmpe forskel, når kommunerne og psykiatrien arbejder sammen og bringer alle de rigtige kompetencer koordineret i spil. Det tværsektorielle samarbejde er afgørende for, at børn, unge og forældre oplever en sammenhængende indsats. Derfor ser vi meget frem til at understøtte kommunernes indsats med både uddannelse, supervision og rådgivning, siger Kresten Dørup.

Tidlig indsats er vigtig

Cheflæge for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Jan Kristensen, ser et stort potentiale i STIME.

- Psykisk mistrivsel påvirker børn og unges velbefindende og udvikling i hverdagen. Det øger også risikoen for, at der opstår mentale helbredsproblemer. Derfor er det relevant at fokusere på forebyggelse og tidlige behandlingsmæssige tiltag, inden problemerne vokser sig for store. Tidlig behandling af mistrivsel og lettere psykiske problemer vil give børn og unge et bedre liv og kan være med til at forhindre en udvikling, hvor barnet henvises til børne- og ungdomspsykiatrisk behandling.

Samarbejde gavner børn og unge

En sidegevinst ved STIME er en generel styrkelse af samarbejdet mellem kommuner og Psykiatrien, fortæller leder af STIME, Marie Sung Lee Asserhøj fra Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Psykiatrien Region Sjælland:

- Erfaringer fra Region Hovedstaden viser at et styrket tværsektorielt samarbejde på tværs af region og kommune også bidrager til et øget kendskab til og forståelse for hinandens indsatser. Det giver os bedre mulighed for at ramme plet med den rette indsats hurtigere, og det skal altid være det, vi arbejder for, siger Marie Sung Lee Asserhøj.

- Det har været utrolig positivt at starte hele samarbejdet op. Vi oplever, at kommunerne er dedikeret i etablering af et partnerskab, og at vi sammen ser meningsfuldheden i at begge parter spiller en defineret men vigtig rolle i at lykkedes med at lave et tilbud til nogle af de børn og unge, som vi tidligere har oplevet faldt mellem to stole, siger hun.

Giver nye muligheder for kommunerne

Hos kommunerne hilses samarbejdet også velkomment. Jakob Vester-Tidemann, leder for Vejledning og Rådgivning i Center for Børn og Læring i Lejre Kommune, kalder STIME-indsatsen
for vigtig.

- Det er jo desværre en stigende målgruppe, som vi også er nødt til at forholde os til ude i kommunerne. Med STIME får vi mulighed for at hjælpe rettidigt og gøre noget for en målgruppe, som vi ellers ikke havde ret mange tilbud til. Det er noget ekstra som vi ellers ikke ville kunne tilbyde vores borgere i en mindre kommune, hvor det nogle gange kan være svært at arbejde forebyggende i en kommunal virkelighed. Med STIME kan vi hjælpe flere – og tidligere. Og i en ramme som er let at gå til, siger Jacob Vester-Tidemann.

Christel Jørgensen, chef for Børn, Unge og PPR i Roskilde Kommune er først og fremmest begejstret for synergierne i samarbejdet.

- Hele STIMEs DNA er at koble den tidlige opsporing til de læringsmiljøer, hvor de unge færdes til dagligt. Vores medarbejdere bliver uddannet af Psykiatrien, og den kombination er en ny måde at arbejde på, hvor man får det bedste fra begge verdener. Til gavn og glæde for børn, unge og deres familier, siger Christel Jørgensen, der også håber, at projektet vil få en positiv afsmittende effekt på det tværkommunale samarbejde.

- Det, at vi gør det her sammen, kan altså noget. Og jeg håber meget, at det her kan være en vej til ekstra vidensdeling og praksisdeling. En vej til, at vi i endnu højere grad kan hjælpe hinanden. For der er helt sikkert en masse områder, hvor vi i Roskilde kan lære af de andre – og omvendt, siger Christel Jørgensen.

Politisk prioriteret initiativ

Midlerne til Region Sjællands nye STIME-samarbejde kommer fra budgettet for 2023, hvor regionsrådet afsatte 5 mio. kr. årligt til en varig indsats.

- Det er helt afgørende at sætte ind med forebyggelse og tidlig indsats overfor det stigende antal børn og unge, der har udfordringer med deres mentale helbred. Derfor glæder det mig, at vi nu kan styrke den indsats i tæt samarbejde med en lang række kommuner, så vi kan forebygge, at børn og unges psykiske mistrivsel udvikler sig til egentlig sygdom, siger Tina Boel, formand for Social- og psykiatriudvalget i Region Sjælland.

Følgende kommuner fra Region Sjælland går med i STIME: Faxe, Greve, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde og Sorø.

Fakta om STIME:

STIME startede som et 4-årigt projekt (2018-2021) mellem Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri og en række af regionens kommuner finansieret af satspuljemidler. Fra 2022 er projektet gået i drift. Der er nu 20 kommuner med i STIME i Region Hovedstaden.

Når STIME er implementeret i en kommune, kan man kontakte tilbuddet, hvis man som familie har brug for hjælp ift. psykisk mistrivsel. Her bliver der foretaget en vurdering af, hvilken indsats (kommunal eller regional) der vil være den rette til barnet/den unge og familien. Hvis det vurderes, at barnet/den unge vil have gavn af en STIME-indsats (og kommunen tilbyder dette spor), sættes den i gang.

Alle indsatser i STIME er udviklet i et tæt samarbejde mellem regionale og kommunale psykologer i Region Hovedstaden. I dagligdagen er arbejdsdelingen i STIME, at regionens specialpsykologer uddanner, superviserer og rådgiver de kommunale STIME-behandlere, mens den tidlige opsporing, selve behandlingsarbejdet og de understøttende indsatser i læringsmiljøerne varetages af kommunerne.

STIME-indsatserne i Region Hovedstaden er på nuværende tidspunkt fordelt på fire spor, hvor man i Region Sjælland starter uddannelse op i først- og sidst nævnte til foråret:

  • Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17-årige med tidlige tegn på spiseforstyrrelse)
  • Når svære følelser fører til selvskade (12-17-årige med selvskadende adfærd)
  • Når bekymring eller tristhed fylder for meget (13-17-årige med tegn på angst/depression)
  • Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (Forældre til 3-10-årige med tidlige tegn på ADHD eller tilsvarende vanskeligheder)