Gå til indhold

6,2 millioner til sygeplejefaglige forskningsprojekter

Region Sjælland har investeret 20 millioner kroner i sygeplejeforskning, og nu er de første 6,2 millioner kroner uddelt til fem projekter med fokus på bl.a. patientsikkerhed, e-konsultation, KOL og søvnapnø.
Et ​af forskningsprojekterne skal blandt andet se på, hvordan flere diabetespatienter kan gå til kontroller hjemmefra.

De første midler fra Regions Sjællands millionbevilling til sygeplejeforskning er nu uddelt i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

”Jeg er glad for, at de første millioner nu kan komme ud og gøre en forskel for patienterne. Derud-over tror jeg på, at vores ambitioner på forskningsområdet vil gøre det mere attraktivt at arbejde som sygeplejerske her i regionen”, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Målet er at udvikle og forbedre den behandling, som patienterne får på regionens sygehuse ved at styrke sygeplejerskefagligheden.

”Sygeplejersker har en nøglerolle for kvaliteten i sundhedsvæsenet, og disse bevilgede projekter styrker den sygeplejefaglige forskning inden for områder med stor betydning for patienternes oplevelse af sikkerhed og sammenhæng. Samtidigt etablerer vi - gennem projekterne - nye ph.d.-forløb, hvor en række sygeplejersker får mulighed for at udvikle deres kliniske forskningskompeten-cer til gavn for sygeplejefaget, praksis og patienterne”, siger sygeplejefaglig vicedirektør på Sjæl-lands Universitetshospital Susanne Lønborg Friis, der som medlem af fællesudvalget har været med til at uddele midlerne.

Samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Region Sjælland

De 6,2 mio. kr. er udmøntet af Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Region Sjælland og er første bevilling fra Den forskningsfremmende pulje for forskning inden for mellem-lange videregående uddannelser – også kaldt MVU-fællespuljen.

Daniel Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering, Absalon forklarer:

”For Absalon er den fælles forskningspulje en stor og vigtig mulighed for at styrke samarbejdet mellem sygeplejefaglige forskere i Region Sjælland og på Absalon. Et samarbejde, der skaber værdi både for patienter og for vores studerende. Solid viden fra forskning og praksis er afgørende for kvaliteten af Absalons uddannelser. Og det er væsentligt for os, at vores studerende møder undervisere, der selv forsker og er optagede af at udvikle sygeplejen tæt på patienterne”.

Professionshøjskolen Absalon, som administrerer MVU-fællespuljen, bedriver anvendelsesori-enteret forskning, der bidrager til udvikling af praksis og inddragelse af relevant forskningsvi-den i institutionens uddannelser – også inden for sygeplejen.

Ved at styrke sygeplejeforskningen gennem denne puljen taler man direkte ind i regionens strategi og borgerløfter, der skal skabe værdi for borgeren. Man forventer, at puljen blandt andet kan bidrage til at mindske uligheden i sundhed, øge patienttilfredsheden og sikre større sammenhæng i patientens forløb. Hertil ønsker man at styrke en høj professionel standard og skabe bedre udnyttelse af ressourcer og en forbedring af patientsikkerheden i Region Sjælland.

Her kan du læse mere om MVU Fællespuljen​

Liste over projekter, der er tildelt forskningsstøtte:
​​Titel: Advancing point-of-care docu​mentation in clinical nursing: A combined research- and implementation study.
Modtager: Gitte Bunkenborg, Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland
Bevilget beløb: 1.276.833 kr.

Titel: Betydningen af motiverende samtaler for stillesiddende adfærd hos patienter med svær KOL.
Modtager: Dorthe Gaby Bove, Professionshøjskolen Absalon
Bevilget beløb: 1.410.000 kr.

Titel: Patienter med søvnapnø, udvikler og implementerer patientuddannelse – et mixed me-thods feasibility studie
Modtager: Thora Grothe Thomsen, Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland
Bevilget beløb: 1.386.114 kr.

Titel: Sammenhæng mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og patientsikkerhed på tværs af somatik og psykiatri i det Regionale Sundhedsvæsen
Modtager: Lene Lauge Berring, Psykiatrien Region Sjælland
Bevilget beløb: 1.878.500 kr.

Titel: E-konsultation for voksne med diabetes
Modtager: Vibeke Østergaard Steenfeldt, Professionshøjskolen Absalon
Bevilget beløb: 240.025 kr.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Medier og Omdømme

Pressevagt

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Koncern Ledelse og Kommunikation

Tlf. 57 87 50 10

Tlf. 57 87 50 10

Pressevagt

Tlf. 57 87 50 52

Tlf. 57 87 50 52