Gå til indhold

Beton og mursten genbruges i stor stil

I Region Sjælland er der fokus på bæredygtigt byggeri. Gamle sygehusbygninger på Sjællands Universitetshospital i Køge rives ned for at give plads til nyt - byggematerialer genbruges.
Betonen findeles med en kæmpe knuser, inden det forlader byggepladsen

Byggematerialer som beton og mursten genanvendes i stor stil ved byggeriet af fremtidens Sjællands Universitetshospital i Køge. Mere end 18.000 ton beton og 9.000 ton mursten samt isoleringsmaterialer og rent træ genbruges i andre byggerier.

Totalentreprenøren på udbygningen af Sjællands Universitetshospital er i fuld gang med opførelsen af den anden af i alt fire bygninger. For at få plads til de to sidste bygninger bliver der fjernet to sengebygninger, så der kan bygges nyt.

Nedrivning med ny sygehusfløj i baggrunden

Avancerede gravemaskiner sorterer affald på byggepladsen

Som dinosaurer gnaver de store gravemaskiner sig gennem bygningerne. Beton, mursten og træ bliver sorteret inden materialerne forlader byggepladsen. Også metal sorteres efter type, så det kan genanvendes. Nedrivningsarbejdet har været i gang siden april, og i perioder har der været op til seks hydrauliske gravemaskiner på pladsen.

Beton og mursten er klar til genbrug, når det forlader pladsen.

Planlægning i mindste detalje

Inden nedrivningen af de 13.500 kvadratmeter kunne gå i gang er der gennemført en lang række aktiviteter. En del af planlægningen har været at indhente de nødvendige tilladelser fra Køge Kommune og affaldsmodtageren. Tegninger af byggeriet og miljørapport er gennemgået, for at kunne estimerer, cirka hvor meget byggeaffald, der skal bortskaffes og hvor stor en del, der kan genanvendes.

 

Michael Jensen fra nedrivningsfirmaet P. Olesen styrer arbejdet på pladsen

Sikkerhedszoner beskytter offentligheden og medarbejderne

Bygningerne har været forbundet med det eksisterende hospital – tæt på Strøget – den centrale færdselsåre inde på hospitalet. Disse områder er afspærret af sikkerhedsmæssige årsager. Udenfor er der etableret sikkerhedszoner omkring de bygninger, der rives ned. Opsætning af hegn, advarsels- og sikkerhedsskilte blev opsat inden arbejdet gik i gang.


For at begrænse støvgenerne bliver der sprinklet med vand under hele nedrivningsprocessen.