Gå til indhold

Tilførsel af jord til råstofgrave

Se kontaktoplysninger
Tilførsel af jord til råstofgrave er generelt forbudt, fordi det kan medføre forurening af grundvandet. Region Sjælland kan i særlige tilfælde meddele dispensation til tilførsel af jord, hvis der ikke vurderes at være nogen risiko for forurening af grundvandet.

Modtagelse af jord i råstofgrave

Det er efter jordforureningslovens § 52 forbudt at tilføre både uforurenet og forurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave på grund af risikoen for at forurene grundvandet.

I særlige tilfælde kan regionsrådet meddele dispensation fra forbuddet. Det kan være tilfældet, hvis der ikke er nogen risiko for forurening af grundvandet, eller særlige historiske forhold gør sig gældende.

Regionen fører tilsyn med de råstofgrave, hvor der er givet dispensation til at tilføre jord.

Med begrebet tidligere råstofgrave forstås grave, som har været reguleret af gældende eller tidligere gældende råstoflove, hvor indvindingen og eventuel retablering eller efterbehandling er afsluttet. Råstofgravning, der er afsluttet inden den første råstoflovs ikrafttræden i 1972, omfattes således ikke.

Hvis der har været indvundet råstoffer før råstoflovgivningen fra 1972 er det kommunen, som er myndighed.

Herunder finder du oversigt over tildelte dispensationer:

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04