Gå til indhold

Tilførsel af jord til råstofgrave

Se kontaktoplysninger
Tilførsel af jord til råstofgrave er efter jordforureningslovens § 52 generelt forbudt, fordi det kan medføre forurening af grundvandet. Region Sjælland kan i særlige tilfælde meddele dispensation til tilførsel af jord, og fører tilsyn med tilførslen.

Modtagelse af jord i råstofgrave

På grund af risikoen for at forurene grundvandet er det efter jordforureningslovens § 52 forbudt at tilføre både uforurenet og forurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave.

Tidligere råstofgrave er grave, hvor indvindingen og efterbehandlingen er afsluttet.

Hvis der ikke er risiko for forurening af grundvandet, eller særlige historiske forhold gør sig gældende, kan Regionsrådet i visse tilfælde meddele dispensation fra forbuddet. 

Regionen fører tilsyn med de råstofgrave, hvor der er givet dispensation til at tilføre jord.

Råstofgrave, der er afsluttet inden den første råstoflovs ikrafttræden i 1972, er ikke omfattet af forbuddet. Det er kommunen som er myndighed for disse råstofgrave.

Herunder finder du en oversigt over tildelte dispensationer. Kun kommuner hvor der er dispensationer er medtaget.

Oversigt:

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00