Gå til indhold

Genanvendelse af råstoffer

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland har et mål om, at genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord dækker 20 % af Region Sjællands råstofforbrug i 2032. Anvendelsen af sådanne sekundære råstoffer er væsentligt lavere i dag.

Bæredygtig forbrug af råstoffer

Region Sjælland har en målsætning om at reducere forbruget af primære råstoffer som sand og grus ved at fremme cirkulær økonomi og genanvendelse.

Med afsæt i denne målsætning er der igangsat flere projekter indenfor genanvendelse af råstoffer, herunder fremme af alternative materialer som for eksempel jord og byggeaffald der kan erstatte de primære råstoffer​.​

Herunder kan du læse mere om de projekter som Region Sjælland deltager i.

Sammen om mindre råstofforbrug

Det kræver enorme mængder råstoffer at bygge nye boliger og anlægge nye veje. Samtidig forventes Sjælland at løbe tør for sand og grus inden for få årtier.

Det skal et nyt initiativ igangsat af Region Sjælland, Center for Offentlig-Privat innovation og Gate 21 finde nye løsninger på ved at forbedre og reducere forbruget af råstoffer i offentlige anlægsprojekter.

Projektets partnere afprøver løsninger i konkrete bygge- og anlægsprojekter. Forløbene bliver tilpasset de enkelte cases, og kan for eksempel indebære workshops om muligheder, markedsdialog eller hjælp til effektmåling.

Projekterne bliver en del af en skaleringsproces, hvor offentlige organisationer går sammen for at skabe volumen i den offentlige efterspørgsel efter nye løsninger. Processen bliver faciliteret af Center for Offentlig-Privat innovation. 

Gennem processen finder aktørerne, på tværs af geografi og forskellige projekter, fælles fodslag, og kan gå i samlet flok til markedet og efterspørge nye løsninger.

læs mere om projektet her

Genanvendelse af overskudsjord

Genanvendelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter kan betale sig for både økonomi og miljø. Samtidig spares der på de knappe råstoffer.

Region Hovedstaden og Bygherreforeningen har i projektet Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering gennemført 9 delprojekter med fokus på bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af overskudsjord.

Alle, herunder bygherrer, rådgivere, entreprenører og myndigheder, kan nu gøre brug af projektets ideer, rapporter og værktøjer. Der er fokus på, at overskudsjord skal tænkes som en ressource, der kan bruges til gavn for både miljø, samfund og pengepung.

Projektet er præsenteret på hjemmesiden:

Jordhåndtering.dk

Der bliver på hjemmesiden løbende lagt nyheder og konkrete eksempler på byggeprojekter, hvor der er arbejdes med bæredygtig anvendelse af overskudsjord.

Gå-hjem-møde om bæredygtig jordhåndtering i Region Sjælland
Region Sjælland var den 17. februar 2017 sammen med Bygherreforeningen værter for et møde om bæredygtig jordhåndtering.

Se præsentationer fra mødet her:

Bygherreforeningen

Region Sjælland

Niras

Vordingborg Kommune

SWECO

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04