Gå til indhold

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

I Region Sjælland kan du tage specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Uddannelsen er en 2-årig uddannelse på fuld tid svarende til 90 ECTS point.

Formålet med specialuddannelsen i intensiv sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin faglige viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje.

De faglige kompetencer indebærer, at intensivsygeplejersken besidder omfattende teoretisk viden og kliniske færdigheder. Intensivsygeplejersken skal være i stand til at yde sygepleje til intensive komplekse patienter, drage omsorg for pårørende og indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring observation og behandling af den intensive patient. Ligeledes skal intensivsygeplejersken på baggrund af sine faglige kompetencer medvirke til at skabe udvikling indenfor intensiv sygepleje.

Mere information