Gå til indhold

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

I Region Sjælland kan du tage specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Uddannelsen er en 2-årig uddannelse på fuld tid svarende til 90 ECTS point.

Video - Slagelse Sygehus

Hør med hvor Majbritt fortæller om hverdagen på en intensivafdeling

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Formålet med specialuddannelsen i intensiv sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin faglige viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje.

De faglige kompetencer indebærer, at intensivsygeplejersken besidder omfattende teoretisk viden og kliniske færdigheder. Intensivsygeplejersken skal være i stand til at yde sygepleje til intensive komplekse patienter, drage omsorg for pårørende og indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring observation og behandling af den intensive patient. Ligeledes skal intensivsygeplejersken på baggrund af sine faglige kompetencer medvirke til at skabe udvikling indenfor intensiv sygepleje.

Mere information