Gå til indhold

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Specialuddannelsen giver kompetence til at varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske. Uddannelsen er en 2-årig uddannelse på fuld tid svarende til 90 ECTS point.

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er en 2-årig uddannelse. ​På specialuddannelsen bliver du uddannet til at varetage funktionsområdet indenfor anæstesiologisk sygepleje.

Specialuddannelsen kræver ansættelse i en 2-årig uddannelsesstilling. Der kræves som minimum dansk autorisation og to års klinisk erfaring. Uddannelsesstillingerne bliver opslået to gange om året, og der er uddannelsesopstart den 1. marts og 1. september.

Se alle ledige stillinger i Region Sjælland her

I løbet af den 2-årige uddannelse gennemgår du 4 kliniske perioder, ligesom du får vejledning og supervision gennem hele den kliniske uddannelse.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der handler om et sygeplejefagligt problem fra sygeplejerskens egen praksis. Der vil være en del hjemmearbejde under hele uddannelsesforløbet.

Anæstesisygeplejerskens funktions- og ansvarsområde

Der henvises til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og cirkulære for uddannelsen:

Bekendtgørelsen om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (Lov nr. 395)

Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (Lov nr. 93)

Mere information: