Gå til indhold

MED-system

I Region Sjælland har vi et MED-system som sætter rammer for, hvordan man i fællesskab mellem ledere og medarbejdere, kan skabe gode betingelser for løsningen af regionens opgaver.

Se kontaktoplysninger

Region Sjællands medarbejdere har via MED medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsforholdene og rammerne for arbejdet.

Region Sjællands MED-aftale danner rammen for dette samarbejde. Aftalen beskriver, hvordan ledelsen inddrager medarbejdernes synspunkter forud for, at ledelsen træffer beslutninger om forhold, der påvirker medarbejdernes arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Desuden har medarbejderne medbestemmelse på politikker og retningslinjer vedrørende arbejdsforholdene.

Samarbejdet sker i MED-udvalg med ledere, tillidsrepræsentanter/medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. MED-udvalgene er således også regionens arbejdsmiljøudvalg, jf. arbejdsmiljøloven.

MED-Hovedudvalget er det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse i Region Sjælland, herunder samarbejde og arbejdsmiljø. MED-Hovedudvalget drøfter sager indenfor Direktionens og Regionsrådets ledelseskompetence. De øvrige niveauer i MED-organisationen (Område-MED og Afdelings-MED) drøfter forhold, vedrørende den enkelte koncernenhed henholdsvis afdeling/arbejdsplads.

Et godt samarbejde i regionens MED-system kræver en aktiv indsats fra alle. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bygger således på:

  • Respekt for de forskellige roller
  • En ligeværdig og gennemsigtig dialog
  • Forståelse for regionens virke og den enkelte arbejdsplads målsætninger
  • Et tillidsfuldt og fortroligt samarbejdsklima

Se MED-aftalen for Region Sjælland (ePub)

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Telefontid:
Mandag til torsdag 8.00 til 15.30
Fredag 8.00 til 15.00

Tlf. 24 41 11 70

Tlf. 24 41 11 70