Skip to content

Telemedicinske løsninger, support og logistik

Se kontaktoplysninger
Når en borger er henvist og visiteret til TeleKOL vil den monitoreringsansvarlige tage kontakt til borgeren med henblik på at sætte forløbet i gang og bestille udstyr som skal udleveres til borgeren

Telemedicinske løsninger

Fælles telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger skal sikre en sammenhæng i behandlingen af borgere med svær KOL.

En national udbredelse af TeleKOL kræver en fælles infrastruktur i hele landet. På vegne af alle 98 kommuner og 5 regioner står Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) for udbudsprocesser for telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger for netop at understøtte at målet realiseres. Den telemedicinske infrastruktur er en landsdækkende platform, hvor de borgerrettede og de medarbejderrettede telemedicinske løsninger bindes sammen.

Den fælles telemedicinske infrastruktur vil gøre det lettere at sikre sammenhængen i de systemer, der bruges i borgerens behandling, pleje og omsorg. Det skaber et fundament for god kommunikation mellem borgeren og den sundhedsfaglige medarbejder, en sammenhængende indsats og samarbejde på tværs af kommuner og regioner, hvor borgeren er i centrum.

TeleKit og Service, Support og Logistik

Når en borger er henvist og visiteret til TeleKOL vil den monitoreringsansvarlige tage kontakt til borgeren med henblik på at sætte forløbet i gang og bestille udstyr som skal udleveres til borgeren

​I Landsdel Sjælland har den tværsektorielle styregruppe besluttet at TeleKOL skal basere sig på et fælles og ensartet koncept i forhold til det TeleKit/udstyr, som skal udleveres til borgerne, herunder den service, logistik, support og administration, som knytter sig til at have udstyret hjemme hos borgeren.

Der er lavet en rammeaftale om løbende bestilling af TeleKit til borgere, der er 100% sat op til at understøtte TeleKOL – og løbende kan sende det retur når det ikke længere skal være ude hos borgeren.

Kontakt

Adresse

TeleKOL

IT Projekthuset

Nørregade 54

4100 Ringsted

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information

Programleder:
Erik Arne Melbye - emelb@regionsjaelland.dk 

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom:
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk