Skip to content

TeleKOL implementering og tidsplan

Læs mere Landsdel Sjællands tidsplan og implementering af TeleKOL.

Implementering

Implementering af TeleKOL i Landsdel Sjælland er planlagt således, at et pilotområde bestående af Nykøbing Falster sygehus, Guldborgssund kommune, Lolland kommune og Vordingborg kommune starter og afprøver TeleKOL konceptet og indsatser.

Når piloten er afsluttet vil konceptet og materialer justeres på baggrund af erfaringer fra piloten inden de sundhedsfaglige fra de øvrige kommuner og sygehuse kan kompetenceudvikles og arbejdsgange kan implementeres.

Afklaring af ledelsesopgaver ved implementering af TeleKOL

Aklaringsværktøjet er udviklet og skal understøtte den ledelse, der er ansvarlig for implementering af TeleKOL i hver enkelt organisation i Landsdel Sjælland for at give en forståelse af og hjælp til den konkrete ledelsesopgave i TeleKOL, både i forhold til implementeringsfasen, men også den fremtidige drift.

Netværk for implementeringsansvarlige

I forbindelse med implementering af TeleKOL er der etableret et netværk for implementeringsansvarlige med repræsentanter fra alle kommuner og sygehuse i landsdelen for at skabe forum for viden- og erfaringsudvikling samt overblik over de forberedelser og opgaver for at kunne planlægge implementering af TeleKOL hjemme i egen organisation.

Tidsplan for implementering af TeleKOL

Implementeringen i pilotområdet finder sted i foråret 2023.
Implementeringen til den øvrige landsdel starter i sensommeren 2023 og løber henover efteråret 2023.

Kontakt

Adresse

TeleKOL

IT Projekthuset

Nørregade 54

4100 Ringsted

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information

Programleder:
Erik Arne Melbye - emelb@regionsjaelland.dk 

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom:
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk