Gå til indhold

TeleKOLs Baggrund og organisering

Læs om baggrunden for TeleKOL og vores organisering, rolle- og ansvarsfordeling.

Baggrund for TeleKOL

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL bliver i Landsdel Sjælland kaldet TeleKOL.

Organisering i TeleKOL

TeleKOL i Landsdel Sjælland er organiseret ved et fælles kommunalt og regionalt TeleKOL program, hvor en regional repræsentant og en kommunal repræsentant udgør den fælles ledelse for Styregruppen.

Udbredelse af TeleKOL til borgere med KOL i Landsdel Sjælland er et samarbejde mellem:

 • Sygehusene i Region Sjælland
 • De 17 sjællandske kommuner
 • Almen praksis.

Med det tværsektorielle samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis skabes større sammenhæng og kvalitet for borgeren.

Kompetencecenter for Lungesygdom er ansvarlig for den kompetenceudvikling der skal til, for at kunne implementere og udføre TeleKOL frem til kommuner og region selv overtager driften af TeleKOL.

Efterfølgende vil Kompetencecenteret fortsat bidrage med

 • Support funktion
 • Undervisningsmaterialer
 • Undervisning
 • Digitale læringsnetværk.

I driften vil kompetencecenteret bidrage med aktiviteter, der fastholder medarbejdernes fokus og videreudvikling af TeleKOL.

Rolle- og ansvarsfordeling

TeleKOL bliver tilpasset den enkelte borgers livssituation gennem et samarbejde mellem behandlingsansvarlige læge og den monitoreringsansvarlige.

Det skal blandt andet sikre, at borgeren med KOL bliver understøttet i at mestre egen sygdom, og oplever øget fleksibilitet og tryghed i hverdagen.

For at borgere med KOL kan modtage TeleKOL, er det væsentligt at de bliver opsporet, så egen læge eller sygehuslæge kan henvise dem til tilbuddet.

Det er borgere med svær KOL i kategorien Gold D, der er målgruppen og defineret ved:

 • Én indlæggelse med KOL det sidste år
 • 2 behandlingskrævende forværringer
 • MRC score på 2 eller mere
 • En CAT på 10 eller derover

Det er en forudsætning, at borgeren:

 • er motiveret for behandling og telemedicin.
 • er i stand til at forstå og handle på værdier selvstændigt eller har pårørende der kan og vil hjælpe dem i forløbet.
Behandlings- og monitoreringsansvarlige

Ansvarlig på baggrund af indlæggelser på sygehus det sidste år på grund af KOL Exacerbation:

Målgruppe til KOL GOLD gruppe D

Behandlings- og monitoreringsansvarlig
Mindre end 4 indlæggelser Kommune
Flere end 4 indlæggelser Sygehus

Rolle- og ansvarsfordeling i et borger forløb

Den behandlingsansvarlige læge henviser til TeleKOL og fastsætter grænseværdier på iltmætning, puls og vægt og justerer værdierne efter behov, i samarbejde med den monitoreringsansvarlige.

Den monitoreringsansvarlige opretter borgeren i TeleKOL, efter henvisning fra behandlingsansvarlige læge:

 • Bestiller det nødvendige udstyr
 • Planlægge og afholde samtaler med borgeren
 • Oplære borger i at bruge udstyret
 • Monitorere og vurdere de indsendte målinger.

Kontakt

Adresse

TeleKOL

Ringsted Sygehus

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Ring til os

Telefontider
Hverdage:
8.00 - 15.00

Tlf. 56 51 48 60

Tlf. 56 51 48 60

Skriv til os

Øvrig information

Programleder:
Ulla Maegaard - uma@regionsjaelland.dk 

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom:
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk