Gå til indhold

Kompetenceudvikling, E-læring og undervisning

Se kontaktoplysninger
Læs om kompetenceudvikling i form af undervisning, e-læring- og forberedelsesmateriale til TeleKOL

Kompetenceudvikling

Formålet er at det sundhedsfaglige personale der indgår i TeleKOL, skal opleve at besidde de relevante kompetencer i forbindelse med borgerens opstart og den løbende opfølgning på telemedicinske data.

Kompetenceudvikling retter sig i første omgang mod de monitorerings- og behandlingsansvarlige.

Kompetenceudviklingen i TeleKOL består af:

e-læring -> fremmødeundervisning -> digitalt læringsnetværk

E-læring og forberedelse

e-læring er udviklet i et nationalt fællesskab og består af et kursus for den kvalificerede eller et kursus for den kyndige.

Det er individuelt hvor meget e-læring og forberedelse man skal gennemføre, da det afhænger af den viden man har i forvejen. Hvilken e-læring den enkelte skal tage, aftales med implementeringsansvarlige i samarbejde med den lokale leder.

Inden fremmødeundervisningen er der forventning om at gennemføre e-læring. 

Fremmødeundervisning

De færdigheder den monitoreringsansvarlige har med sig i forvejen og den e-læring der er gennemført forud for undervisningen, bliver konkret i forhold til TeleKOL ved fremmødeundervisningen.

Her afprøves de færdigheder den monitoreringsansvarlige skal anvende i TeleKOL som:

  • Monitorering af data
  • TeleKOL samtaler
  • Udvikling af selvhjælpsplan
  • Understøttelse af borger i at mestre deres kroniske lungesygdom

Indholdet i undervisningen vil blive sat i relation med arbejdsgangsbeskrivelserne for at sikre sammenhæng mellem teori og praksis.

Et formål med fremmødeundervisningen er også at bidrager til at styrke relationen og samarbejdet med andre monitoreringsansvarlige. Derfor er der lagt vægt på, at fremmødeundervisningen bliver afviklet inden for geografien af sundhedsklyngerne, med henblik på at understøtte samarbejdet omkring TeleKOL.

Undervisningen strækker sig over tre dage. Læringsmålene for undervisningen understøtter at der opnås kompetencer og færdigheder inden for sundhedspædagogik, kommunikation, sundhedsteknologi, organisering og sundhedsfaglig viden særligt om KOL.

Digitalt læringsnetværk

Det digitale læringsnetværk er et tilbud til de monitoreringsansvarlige om at holde deres viden ajour og fortsat lære i praksis.

Det digitale læringsnetværk mødes ofte online en time i starten. Senere en gang om måneden, når monitoreringsansvarlige er blevet mere erfarne.

Møderne bliver holdt på Teams og de monitoreringsansvarlige modtager en invitation til det digitale læringsnetværk, når de har været på kursus.

 

Kontakt

Adresse

TeleKOL

Ringsted Sygehus

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Ring til os

Telefontider
Hverdage:
8.00 - 15.00

Tlf. 56 51 48 60

Tlf. 56 51 48 60

Skriv til os

Øvrig information

Programleder:
Ulla Maegaard - uma@regionsjaelland.dk 

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom:
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk