Skip to content

Værktøjskassen

Her finder du forløbsbeskrivelser, flowcharts og aftaler, der kan hjælpe dig til at få indsigt og overblik i patientforløb.
Banner med teksten: Fælles med borgeren om bedre sundhed
I Værktøjskassen har vi lagt alle de aftaler, forløbsbeskrivelser og flowcharts, som kan støtte dig, når du samarbejder på tværs af sygehus eller psykiatri, kommune og almen praksis. Værktøjskassen er dynamisk og kan løbende tilrettes, når der opstår behov for nye værktøjer eller tilpasning af eksisterende. Det sker som hidtil i samarbejde mellem relevante aktører fra kommuner, syghuse og praktiserende læger.

Kontakt

Adresse

Sundhedsaftalen

Det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os