Skip to content

Opgavefordeling

Find samarbejdsaftalen for opgavefordeling og delegation, som beskriver, hvordan vi arbejder med dette.

Samarbejdsaftalen for opgaveoverdragelse og delegation.

En forudsætning for at arbejde ressourcebevidst og med patienten i forløb i fokus er, at vi har kendskab til hinandens rammer og forudsætninger. 

​Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse opgaver, der i dag varetages i en sektor (sygehus, kommunale sundhedssystem eller almen praksis), helt eller delvist kan varetages i en anden sektor, såvel ud fra hensynet til patientens forløb, som til at varetage opgaverne på laveste effektive omkostningsniveau. 

I disse tilfælde flyttes opgaverne planlagt og aftalt, så parterne har tid til planlægning. I et konkret forløb må aftaler om opgaveplacering ikke være til hinder for, at borgeren får et sammenhængende forløb.​

Læs mere i  "Samarbejde om opgaveoverdragelse og delegation" (pdf)

Kontakt

Adresse

Sundhedsaftalen

Det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os