Gå til indhold

72 timers behandlingsansvar efter sygehusindlæggelse

Den 5. december 2023 trådte72 timers behandlingsansvar i kraft i Region Sjælland

Ved 72 timers behandlingsansvar påtager de somatiske sygehuse i Region Sjælland sig et udvidet behandlingsansvar på 72 timer for færdigbehandlede patienter, der udskrives til kommunal sygepleje på kommunale døgnpladser, plejecentre, bosteder eller i eget hjem.

Det betyder, at i de første 72 timer skal sygehusene stille deres faglige viden til rådighed og håndtere de henvendelser, som sundhedsprofessionelle i kommune, almen praksis og lægevagten måtte have efter den aktuelle udskrivelse fra sygehuset.

Formål

72 timers behandlingsansvar forventes at kunne bidrage til at nedbringe antallet af genindlæggelser, og sikre bedre sammenhæng og mere kvalitet for patienterne. 

Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år med bopæl i Region Sjælland, der er færdigbehandlede fra et somatisk sygehus herunder eHospitalet, og som efter endt sygehusbehandling udskrives til kommunal sygepleje.

Målgruppen omfatter borgere med behov for kommunal sygepleje, der udskrives til:

  • Midlertidig kommunal døgnplads
  • Plejecenter
  • Kommunal sygepleje i eget hjem
  • Kommunal sygepleje på kommunale bosteder

Målgruppen omfatter både borgere, der allerede forud for indlæggelsen modtager kommunal sygepleje samt de borgere, der visiteres til kommunal sygepleje, når de udskrives.

72 timers behandlingsansvar gælder ikke borgere der er indlagt under 24 timer. Borgere der udskrives fra psykiatrien er heller ikke omfattet af 72 timers behandlingsansvar.

Find mere information

Find modelbeskrivelsen af 72 timers behandlingsansvar efter sygehusindlæggelse og tilhørende informationsmateriale til sygehuse og kommuner nederst på siden.

Adresse

Sundhedsstrategisk Planlægning

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 57 87 52 00

Tlf. 57 87 52 00