Gå til indhold

Licens eller Start-up

Se kontaktoplysninger
Hvis en opfindelse kan udnyttes kommercielt, er der forskellige veje til at få den ud på markedet. Dem kan du læse mere om her.

Når vi har vurderet, at en opfindelse kan udnyttes kommercielt, begynder arbejdet med at få opfindelsen ud på markedet.

Sundhedsinnovations medarbejdere har ansvaret for at vælge strategi for kommercialiseringen. Vi har den nødvendige erfaring og kan forestå relevante analyser, der kan hjælpe med at pege på den bedste løsning for projektet.

Der er flere veje til markedet

1. Samarbejde med en virksomhed
Der etableres et samarbejde med en virksomhed, som har kompetencerne til at få opfindelsen på markedet. Det sker typisk ved, at Sundhedsinnovation – eventuelt i samarbejde med eksperter i samarbejdsnetværket – forhandler en licensaftale med firmaet om rettighederne til at udnytte opfindelsen kommercielt. Aftalen sikrer, at regionen, klinikken/afdelingen og du som opfinder modtager betaling for virksomhedens anvendelse af disse rettigheder.

2. Etablering af et start-up selskab
Den anden vej foregår ved at etablere et start-up selskab, hvori rettighederne til at udnytte opfindelsen vil ligge. Betalingen til dig, klinikken/afdelingen og regionen vil være ejerandele i selskabet eller en licensaftale med selskabet. Typisk vil Sundhedsinnovation hjælpe med at søge om ekstern finansiering via investorer for på den måde at sikre de nødvendige midler til at forestå udvikling og markedsføring af opfindelsen.

3. Region Sjællands FIERS initiativ
Fonden FIERS skal opsamle og håndtere regionale erhvervsudviklings-aktiviteter og modning af offentlig innovation, partnerskaber og kommercialisere afledte resultater. Det kunne være inden for:

  • Innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning
  • Anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering
  • Etablering og udvikling af nye virksomheder
  • Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer.

Kontakt

Adresse

Sundhedsinnovation

Strandboulevarden 64

4800 Nykøbing F

Ring til os