Gå til indhold

Hvornår er der tale om en opfindelse?

Se kontaktoplysninger
Det kan være svært at vide, hvornår noget kan betegnes som en opfindelse. Der er dog en række kriterier, der skal være opfyldt.

Vi undersøger sammen med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og patentagenter, om opfindelsen kan patenteres.

For at opnå patent, skal en opfindelse:

  • have nyhedsværdi: Det vil sige, at den ikke må være offentliggjort i tidsskrifter, afhandlinger, på internettet eller på konferencer, seminarer eller under møder - før, der er indleveret patentansøgning.
  • have opfindelseshøjde: Det vil sige, at den skal være udtryk for nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik.
  • kunne udnyttes industrielt: Hertil knyttes dog intet krav om, at opfindelsen skal udnyttes kommercielt.
  • være beskrivelig og reproducérbar: Det vil sige, at opfindelsen må ikke fremstå som et løst tankeeksperiment på det tidspunkt, hvor patentansøgningen indleveres.

Der kan også være tale om en opfindelse, hvis:

  • en ny medicin udvikles ved at kombinere to kendte stoffer, og slutproduktet har en øget effekt, som ikke kunne forudsiges ud fra de kendte data.
  • der opdages en ny anvendelse af allerede kendte stoffer. Det vil sige, at de kendte stoffer også har en effekt på et andet indikationsområde, som ikke på forhånd kunne forudsiges.
  • der identificeres en ny biomarkør relateret til en sygdom. Eller en markør som kan forudsige, hvilke patienter, der har gavn af et specifikt lægemiddel.
  • der identificeres nye medico-tekniske produkter og koncepter.

Kontakt

Adresse

Sundhedsinnovation

Strandboulevarden 64

4800 Nykøbing F

Ring til os