Gå til indhold

PreCare

Se kontaktoplysninger
PreCare er båret af en vision om et bæredygtigt sundhedssystem, der tilbyder mennesker hjælp til at forebygge og håndtere et liv med kronisk sygdom.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

PreCare er et innovations- og forskningsprojekt, hvis formål er at udvikle og teste forebyggende og integrerede services til kronisk syge og ældre baseret på løbende opsamling af data fra både region, kommune og borger om tilstand, indsatser og resultater. Målet er, at borgerne skal opleve større tryghed, færre indlæggelser og øget livskvalitet.

Et sektorneutralt setup med borgeren i centrum

PreCare er båret af en vision om et sundhedsvæsen, der skal agere på borgerens præmisser. Rollerne bliver byttet om, så borgeren kommer i centrum, og sundhedsvæsenet bliver en understøttende part. Borgeren går fra at være den passive patient defineret ved sin diagnose eller sine symptomer, til at være aktiv medspiller i egen behandling.

Helt konkret arbejdes der i projektet med opbygningen af en digital klinik til kronisk syge og ældre borgere ved navn PreCareKlinikken. PreCareKlinikken er i første omgang et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Region Sjælland om at få opbygget et beredskab, der kan tilpasses den enkeltes borgers hele tiden skiftende tilstand.

Borgere, der er tilknyttet PreCareKlinikken, bliver udstyret med en tablet, akutmedicin, og måleudstyr i forhold til deres diagnose. Med måleudstyret kan de selv monitorere deres tilstand og indtaste målingerne på tabletten. På den måde kan borgerne selv følge med i deres helbred, konstant reagere på forværringer og blive bedre til at tolke og reagere på deres tilstand.

Samtidigt opbygges der med PreCaresKlinikken et beredskab, der skal sikre en hurtig respons ved ængstelse eller forværring i borgerens tilstand, og som i langt de fleste tilfælde vil foregå hjemme hos borgeren selv. Dermed forventer man i et betydeligt omfang at kunne undgå indlæggelser på et sygehus og højne livskvaliteten for de inkluderede borgere.

Datadrevne løsninger

Data spiller en central rolle i PreCare. Udover at sætte borgeren i centrum gennem langt mere aktiv brug af data i behandlingen, bruger man i projektet også data til løbende at tilpasse og fintune servicen til forskellige målgrupper, og til at finde den rigtige model for samarbejdet mellem sektorerne.

En kæmpe udfordring, når det kommer til tværsektorielt samarbejde, er nemlig, at der ligger forskellige eller endda modstridende logikker bag finansieringen af aktiviteterne i sundhedsvæsenets sektorer. Mange tværgående projekter strander således på, at man ikke kan blive enige om, hvem der skal finansiere hvad.

I PreCare arbejdes der på udviklingen af en datamodel, som kan koble effekten af servicen for forskellige målgrupper med de forskellige organisatoriske aktørers indsats og økonomi. Data-setuppet skal bl.a. muliggøre en værdisættelse af servicen, som kan danne grundlag for en kvalificeret drøftelse af hvordan økonomien omkring servicen skal skrues sammen, så det giver økonomisk mening for alle rundt om bordet.

Samarbejdet mellem partnerne i PreCare skal med andre ord bidrage til udvikling af en model for værdibaseret sundhed, som skal sikre at ressourcerne bliver ledt derhen, hvor de skaber mest sundhed.

Fakta om projektet

Projektets officielle titel: Community Health Innovation: Platform Development and New Models for Preventive Care (PreCare)

Projektet løber frem til og med 2023

Projektet er støttet af Innovationsfonden af to omgange med en investering på ca. 35 mio. kr.

Projektets driftsfunktion, og titel ift. borgerne var oprindeligt NærKlinikken, men har siden efteråret 2021 været navngivet "ViosKlinikken" og siden efteråret 2022 "PreCareKlinikken".

Projektets samlede budget: Ca. 50 mio. kr.

Projektpartnere og bidragsydere: Region Sjælland (Sundhedsinnovation), Odsherred Kommune, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, The University of Manchester, Roche Diagnostics, Urgent Agency og Fonden for Innovation og erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Læs mere om PreCareKlinikken her

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Lise-Lotte Teilmand (ltei@regionsjaelland.dk), tlf: 93 55 79 09) eller virksomhedsansvarlig læge i PreCareKlinikken, Søren Vingtoft, (sorev@regionsjaelland.dk​, tlf. 22 47 55 27)

Kontakt

Adresse

Sundhedsinnovation

Strandboulevarden 64

4800 Nykøbing F

Ring til os