Gå til indhold

Anmeldelse af tillægsprotokoller

Se kontaktoplysninger
Ved væsentlige ændringer af et forsøg skal der anmeldes en såkaldt tillægsprotokol.

​Sker der væsentlige ændringer i et godkendt forsøg anmeldes en tillægsprotokol. Det kan eksempelvis være;

  • Forsøgsdesign
  • Antal forsøgspersoner
  • Forsøgsprocedurer
  • Behandlingsvarighed
  • Effektparametre
  • Ændringer om de forsøgsansvarlige eller forsøgssteder

Nationalt Center for Etik - Anmeldelse af væsentlige ændringer findes en vejledning om ændringer af et godkendt forskningsprojekt, herunder hvornår der skal anmeldes en tillægsprotokol, og hvad en tillægsprotokol skal indeholde.

Tillægsprotokoller anmeldes som hidtil via komitesystemets anmeldelsesdatabase, hvor materialet (underskrevet anmeldelsesskema og relevante dokumenter) skal sendes pr. mail til RVK-Sjaelland@regionsjaelland.dk​​ 

De reviderede projektdokumenter skal medsendes. I de reviderede projektdokumenter skal ændringer være markerede, således at det er tydeligt, hvad der er henholdsvis slettet og tilføjet.

Som hovedregel behandler komiteen tillægsprotokoller løbende og uden for møde.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Den Videnskabsetiske Komité

Forskningsstøtte Center, Region Sjælland

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 30 89 13 09

Tlf. 30 89 13 09