Gå til indhold

Anmeldelse af forsøg

Se kontaktoplysninger
Sundhedsvidenskabelige forsøg, herunder forsøg med menneskeligt biologisk materiale, skal anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité i den region, hvor den projektansvarlige har sin hovedstilling.

​​Komiteens afgørelse gælder for hele landet, så uanset hvor mange regioner man gerne vil gennemføre et forsøg i, skal anmeldelsen kun behandles ét sted: den regionale komité for det område, hvori den forsøgsansvarlige er ansat. Forsøg på udvalgte komplekse områder skal anmeldes til Nationalt Center for Etik - Hvortil skal jeg anmelde?​.

Sådan anmelder du et projekt

Nationalt Center for Etik findes vejledning om, hvilke andre sundhedsvidenskabelige forsøg der skal anmeldes, samt til hvilken komité.

Forberedelse af dokumenter til anmeldelsen

Der gælder specifikke krav for hvilke dokumenter, der skal fremsendes til komiteen. Endvidere stilles krav til indholdet i de enkelte dokumenter, og disse varierer i et vist omfang alt efter hvilken type projekt, der er tale om.

Det er væsentligt at opfylde disse krav ved anmeldelsen. Kravene er oplistet på Nationalt Center for Etik - Forskerlisten.​

Endvidere findes der på samme side skabeloner til deltagerinformation, skabeloner til samtykkeerklæringer samt dokumenterne ”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt” og ”Før du beslutter dig”.

Du skal være opmærksom på, at deltagerinformationen skal være skrevet i lægmandssprog, og vi anbefaler at man så vidt muligt begrænser det til 4 sider max.

Sådan fremsender du anmeldelsen af projektet

Nye projekter og tillægsprotokoller anmeldes via komitesystemets anmeldelsesdatabase, hvor materialet (underskrevet anmeldelsesskema og relevante dokumenter) skal sendes pr. mail til RVK-Sjaelland@regionsjaelland.dk​.

Anmeldelsesdatabasen finder du på drvk - Anmeldelse til De Videnskabsetiske Komitéer

Overgang til ny anmeldelsesdatabase
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland arbejder på at få en ny anmeldelsesdatabase sammen med de øvrige regionale videnskabsetiske komiteer, National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Vi har tidligere annonceret at en ny database var på vej, men denne er imidlertid udskudt til et endnu ikke fastsat tidspunkt. Udskydelsen skyldes tekniske problemer med idriftsættelsen af den nye anmeldelsesdatabase.

Dato for lukning af den gamle database samt dato for ”go live” på den nye database meldes ud her på vores hjemmeside. Der vil blive en kortere periode, hvor der ikke længere er adgang til den gamle database og endnu ikke adgang til den nye. I denne periode vil der være lukket for nye anmeldelser.

Genomforskning, akutforsøg, forskning i biologisk materiale m.m.

Nationalt Center for Etik findes endvidere oplysninger om en række emner, så som blandt andet genomforsking, akutforsøg, biobanker med mere.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Den Videnskabsetiske Komité

Forskningsstøtte Center, Region Sjælland

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 30 89 13 09

Tlf. 30 89 13 09