Gå til indhold

Tilladelse til forskning i journaldata

Se kontaktoplysninger
Sådan søger du om Region Sjællands tilladelse til at få videregivet journaldata til brug for registerforskning.

Søg om tilladelse til forskning i patientjournaloplysninger

Hvis du har brug for oplysninger fra patientjournaler til konkret forskning (”registerforskningsprojekter”), kræver det tilladelse efter sundhedslovens § 46, stk. 2.

Hvad kræver IKKE tilladelse?

I nedenstående tilfælde skal du IKKE søge Regionen om tilladelse til at få journaloplysningerne videregivet:

  • Patienterne giver skriftligt samtykke til videregivelsen af patientjournaloplysningerne til det konkrete forskningsprojekt
  • Hvis Videnskabsetisk Komite har givet tilladelse til det konkrete projekt og denne tilladelse omfatter videregivelse af oplysninger fra patientjournaler.
    Læs mere om tilladelse og anmeldelse hos Videnskabsetiske Komités sider
  • De omhandlede jorunaldata skal ikke anvendes til et forskningsprojekt, men til kvalitetssikring og kvalitetsudviklingsprojekter efter sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2. Her er betingelserne for indhentning af helbredsoplysninger, at den relevante afdeling/sygehus giver tilladelse (se bestemmelsen i Sundhedsloven)

Sådan gør du, hvis du har brug for en tilladelse til dit forskningsprojekt

Du skal bruge følgende skema:

Sådan sender du ansøgningen

Den region, du er ansat i, behandler din ansøgning. I Region Sjælland er det Data og udviklingsstøtte, der behandler din ansøgning.

Vi har et samarbejde med Center for Regional Udvikling, Sundhedsforskning og Innovation i Region Hovedstaden, som bistår med sagsbehandlingen. Det kan betyde, at du bliver kontaktet af en person fra Region Hovedstaden, hvis der er brug for dialog om din ansøgning.

Udfyld ansøgningsskemaet på dansk og send det til:
RH-Registerforsk@regionsjaelland.dk 

Hvis din henvendelse indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

En almindelig mailadresse (fx gmail, dadl-mail, hotmail) er som udgangspunkt ikke krypteret og dermed ikke sikker. Hvis du sender fra en Region Sjælland e-mailadresse til vores postkasse, er det sikkert.
Fra visse af Københavns Universitets mailadresser, kan der også sende sikkert til os.

Hvis du ikke kan sende sikkert fra e-mail, kan du logge på enten borger.dk eller virk.dk og sende sikkert derfra.

Ændringer til godkendte projekter

Hvis du vil ændre i et godkendt projekt, skal du også have tilladelse til det. Det er et krav, at ændringerne kan rummes inden for det oprindeligt formål og den oprindelige perspektivering.

Ændringsansøgninger – eller tillægsansøgninger – skal der ansøges om på dette ansøgningsskema: Tillægsansøgning

Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til:
RH-Registerforsk@regionsjaelland.dk

Sagsbehandlingstid

Ifølge loven har vi en sagsbehandlingsfrist på 35 dage. Denne frist starter når vi har modtaget en ansøgning, der opfylder de formelle krav til de oplysninger og dokumenter, vi skal have for at kunne behandle din sag.

Hvis du er i tvivl om, hvordan ansøgningen skal udfyldes, er du velkommen til at kontakte os: RH-Registerforsk@regionsjaelland.dk