Gå til indhold

Studieafgift og annuum

Se kontaktoplysninger
Som ph.d.-studerende i Region Sjælland kan du søge om dækning af studieafgiften til universitetet samt annuum eller garanti herfor. Gælder også §15 forløb.

Der er løbende ansøgningsfrist.

​Vejledning til ansøgning om dækning af studieafgift og annuum samt til §15 forløb​

Hvem kan søge: Som ansat i Region Sjælland, kan du søge om dækning af studieafgift og annuum som ph.d.-studerende. Desuden gælder at ph.d.-projektet foregår på en institution i Region Sjælland, og at du har en vejleder (hovedvejleder eller medvejleder), der er ansat i Region Sjælland.

Forud for indskrivning som ph.d.-studerende kræver universitetet en garanti for studieafgift, som du ansøger om i efond. Din garanti får du per mail, med de oplysninger universitetet skal bruge for at opkræve studieafgiften.

Når du efterfølgende er indskrevet på universitetet ansøger du om selve studieafgiften og du skal vedhæfte indskrivningsbrevet fra universiteter i efond. 

I bevillingsbrevet står der blandt andet at studieafgiften faktureres direkte fra universitetet til Forskningsstøtte Center, Region Sjælland og ikke via din afdeling/sygehus. 

Når det gælder annuum overføres midlerne til dit sygehus, som sætter beløbet på din forskningskonto. 

Hvordan søges: Der ansøges studieafgift og annuum via efond. Efond er webbaseret og kræver ikke adgang via intranet.

I efond skal du oprette dig som bruger/ansøger, før du kan tilgå ansøgningsmodulet. Det fremgår via linket, hvordan du oprettes.

Du kan altid gemme din ansøgning for at arbejde videre med den på et senere tidspunkt, inden den indsendes.

Du søger for alle 3 års studieafgift eller annuum i en og samme ansøgning.

Løbende ansøgningsfrist: Du kan løbende søge om dækning af studieafgift og annuum.

Sagsbehandlingsstider: Normalt får du svar indenfor 14 dage.

Ansøgt beløb til dækning af studieafgift støttes med gældende takst for det universitet/institut du indskrives ved. 

Annuum støttes med 20.000 kr. per år. Du kan nøjes med at søge om annuum, hvis du f.eks. har fået studieafgiften dækket fra anden side. Annuum er til studierelaterede udgifter som for eksempel konferencedeltagelse, indkøb af software, databehandling, publikationsudgifter med mere.

Dokumentation for at projektet foregår i Region Sjælland: Du skal kunne dokumentere, at projektet foregår i Region Sjælland. Dokumentationen er afdelingsledelsens godkendelse af projektet, der vedhæftes som bilag (pdf) med underskrift fra afdelingsledelse, med projekttitel og studerendes navn. Formen er valgfri.

Dokumentation for at være indskrevet på universitetet: I efond vælges navnet på det universitet, du er indskrevet ved. Husk at der skal vedhæftes dokumentation for indskrivningen (indskrivningsbrev med start og slutdato).

Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller efond kan du kontakte Forskningsstøtte Center, Region Sjælland via mail: forskningsstotte@regionsjaelland.dk eller Bo Borg Mikkelsen på tlf. 93 57 76 17.

 

Kontakt for spørgsmål: forskningsstotte@regionsjaelland.dk 

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os