Gå til indhold

Randi Jepsen

Konstitueret chef for Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F. Sygehus

Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing Falster

Mobil: 4057 0360
Mail: rjep@regionsjaelland.dk 

Ekspertområder

  • Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS)

Præsentation

Randi Jepsen har været projektansvarlig og chef for LOFUS siden 2014, og hun har derfor overblik over al den forskning, der er lavet på baggrund af undersøgelsen. Hun har gennem årene opbygget omfattende erfaring med logistik og metoder for dataindsamling, forskningsetik i praksis og brug af forskningsdata i en bred vifte af projekter.

Hun deltager selv i forskningsprojekter indenfor tematikker som for eksempel fysisk aktivitet, anden sundhedsadfærd, forskellige sygdomme og selv-rapporteret helbred og trivsel. 

Om Lolland-Falster Undersøgelsen

LOFUS er en hustandsbaseret befolkningsundersøgelse, som fra 8. februar 2016 til 13. februar 2020 inviterede borgere i Lolland og Guldborgsund kommuner efter tilfældig udtrækning.

I alt 18.949 borgere i alderen 0-96 år deltog, og 10.400 husstande var repræsenteret. Dataindsamlingen bestod af spørgeskema, kliniske undersøgelser og indsamling af biologisk materiale til brug for fremtidig forskning.

Data fra undersøgelsen bliver brugt til en lang række forskellige forskningsprojekter. 

Her er et overblik over LOFUS-projekterne