Gå til indhold

Jens-Christian Holm

Ledende overlæge og leder af Enheden for børn og unge med overvægt samt The HOLBAEK Study, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus og forskningslektor på Københavns Universitet

Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Mobil: 2620 7533
Mail: jhom@regionsjaelland.dk

X: JC_Holm / Twitter
LinkedIn: Jens-Christian Holm | LinkedIn

Ekspertområder

  • Børn og unges vækst og udvikling
  • Overvægt og komplikationer i alle organer
  • Behandling af overvægt og komplikationer
  • Uddannelse inden for forebyggelse og behandling af overvægt og komplikationer
  • e-health løsninger til behandling af overvægt
  • Endokrinologi (læren om hormoner) i relation til overvægt og komplikationer
  • Genetik i relation til overvægt og komplikationer

Præsentation

Dr. Jens-Christian Holm har beskæftiget sig med overvægt i mere end 28 år. Han begyndte i sin ph.d. med at analysere leptin aksen (”mæthedshormonet”) hos børn og unge gennem reduktion af overvægt og efterfølgende vægtøgninger.

I 2007 grundlagde han Enheden for børn og unge med overvægt på Børneafdelingen på Holbæk Sygehus, som han siden har været leder af. Jens-Christian Holm udviklede herefter Holbæk-modellen, som er underbygget videnskabeligt af mere end 32 videnskabelige peer-reviewed publikationer. Holbæk-modellen hjælper omkring 75% af børn og unge med overvægt med at reducere deres overvægt og mindsker desuden forskellige komplikationer forbundet med overvægt, som f.eks. forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, fedtlever og søvnapnø. Modellen mindsker også appetitten, påvirker opfattelsen af at blive mobbet og forbedrer livskvaliteten, humøret og kropsopfattelsen. Disse resultater er opnået gennem cirka 5 timers hjælp fra sundhedsprofessionelle om året per patient, uanset socialklasse, grad af overvægt, alder, spiseforstyrrelser eller genetisk risiko for overvægt.
Holbæk-modellen er udbredt til mere end 80 danske kommuner og til flere andre lande.

Enheden for børn og unge er anerkendt som et Europæisk Center for behandling af overvægt hos børn og unge. 

Siden 2009 har Jens-Christian Holm i tæt samarbejde med professor Torben Hansen ved Københavns Universitet oprettet en stor klinisk biobank kaldet The HOLBAEK Study. Biobanken indeholder data fra mere end 8.000 børn og unge med og uden overvægt. I de seneste 15 år er der blevet publiceret mere end 120 videnskabelige studier baseret på biobanken, og den har været baggrund for mere end 25 ph.d.-studier.

Dr. Holm har også udviklet en evidensbaseret uddannelse til Holbæk-modellen som for nylig blev anerkendt og tildelt prisen som den bedste nationale uddannelse i Europa i 2022. Han er formand for det europæiske ekspertråd for børn og unge med overvægt og har bidraget til en række policy og position statements internationalt. Som ekspert anvendes Dr. Holm internationalt til masterclasses og bruges til undervisning og rådgivning i både store organisationer og udviklingsprogrammer i flere lande.