Gå til indhold

Finn Michael Radtke

Overlæge på Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus og klinisk forskningslektor på Syddansk Universitet
Finn Michael Radtke

Hent billedet i høj opløsning

Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing Falster

Mobil: 9356 6755
Mail: fmr@regionsjaelland.dk 

Ekspertområder

  • Anæstesi
  • Ældre i narkose
  • Safe Brain Initiative (SBI)
  • Postoperativt delirium(POD)
  • EEG overvågning

Præsentation

Finn Michael Radtkes forskning fokuserer på bivirkninger, forebyggelse og overvågning i forbindelse med bedøvelse af patienter under operation. Han undersøger blandt andet, hvordan bivirkninger som postoperativt delirium (POD), der kendetegnet ved forvirring, desorientering og hukommelsesproblemer, kan forebygges. Det sker blandt andet via det strategiske initiativ Safe Brain Initiative (SBI). SBI har over en årrække indsamlet data om patienters oplevelser og bivirkninger såsom forvirring, kvalme, smerter, stress og andre bivirkninger efter operation. SBI har udviklet et unikt patientbaseret dataset med potentiale for forbedret anæstesi og færre bivirkninger for opererede patienter.

Derudover forsker Finn Michael Radtke i brugen af EEG-overvågning til monitorering af hjerneaktivitet under anæstesi. Ændringer kan være tegn på utilstrækkelig bedøvelse eller andre neurologiske problemer. EEG-overvågning giver nyttig information til anæstesidosering og minimerer risikoen for postoperativ kognitiv dysfunktion. Nykøbing Falster Sygehus er et af de få sygehuse på verdensplan, der tilbyder systematisk undervisning om dette emne.

Finn Michael Radtke forsker desuden i anæstesibehandling af patienter, der er over 65 år. Anæstesi hos ældre kræver særlige færdigheder og viden for at tilgodese denne patientgruppes særlige behov. Denne patientgruppe udgør en forholdsmæssige stor andel af befolkningen i Nykøbing F. Sygehus’ område.