Gå til indhold

Ditte Høgsgaard

Seniorforsker i Forskningsenheden PROgrez og Kvalitet og Forskning i Det Nære Sundhedsvæsen
Ditte Høgsgaard

Hent billedet i høj opløsning

Regionshuset
Alléen 15
4180 Sorø

Mobil: 2048 6771
Mail: dmae@regionsjaelland.dk 
LinkedIn: Ditte Høgsgaard | LinkedIn

Ekspertområder

  • Tværsektorielt videomøder
  • Tværsektorielt samarbejde og koordination
  • Integrated Care
  • Sammenhængende patientforløb
  • Multisygdom

Præsentation

Ditte Høgsgaard har i mange år både som sygeplejerske og forsker arbejdet med forskningsfeltet: Tværsektoriel organisering, kommunikation og samarbejde, Integrated Care, Transitional Care.

Ditte Høgsgaard er i sin forskning særligt optaget af, hvordan udvikling af nye tværsektorielle samarbejdsrelationer og modeller kan bidrage til bedre overgange, sammenhængende forløb for patienter på tværs af fag, specialer og sektorer.

I et forskningsprojekt om tværsektorielle videomøder, der inkluderer patienter, pårørende, egen læge og sundhedsprofessionelle fra kommune og sygehus har hun vist, at videomøder skaber større tryghed, tilfredshed og sikkerhed i patientens forløb ved indlæggelse og udskrivelse.

Læs mere om forskningsprojektet hos Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Aktuelt (2022-2025) står hun i spidsen for endnu et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan tværsektorielle videomøder i forbindelse med komplekse multisygepatienters indlæggelse og udskrivelse, kan skabe bedre sammenhænge og livskvalitet i patientens forløb. De tværsektorielle videomøder skal afprøves for 200-250 indlagte patienter ved Slagelse Sygehus.

Forskningsmetoderne er både kvalitative og kvantitative og det overordnede design er Aktionsforskning. Det betyder at både patienter, borgere og sundhedsprofessionelle inkluderes i udviklings- og forskningsprocessen.

Ditte Høgsgaard har modtaget fondsmidler til sin forskning fra Novo Nordisk Fonden, Lundbeck fonden, Dansk Sygeplejeråd, Den Regionale Sundhedsvidenskabelige fond i alt ca. 7 mio. kr.