Gå til indhold

Fødsel i hjemmet

En hjemmefødsel er en mulighed for raske gravide, som forventer en naturlig og ukompliceret fødsel. Læs mere om fødsel i hjemmet i Region Sjælland

En hjemmefødsel er en mulighed for raske gravide, som forventer en naturlig og ukompliceret fødsel.

Hvis du vælger hjemmefødsel, foregår graviditetsundersøgelserne i hjemmet, ligesom jordemoderen tilkaldes til hjemmet, når der er tegn på fødsel.

Efter en veloverstået fødsel bliver jordemoderen i hjemmet nogle timer og sikrer, at mor og barn har det godt. I dagene efter fødslen aflægger jordemoderen barselsbesøg i hjemmet.

Før fødsel i hjemmet

Ved hjemmefødsel vil du blive fulgt af de samme to-tre jordemødre gennem graviditet, fødsel og barsel, og alle besøg vil finde sted i eget hjem.​​

Du kan blive tilknyttet regionens hjemmefødselsordning, hvis du er rask og forventer en normal fødsel.

Er du i tvivl, om det vil være en god mulighed for dig, kan du kontakte én af hjemmefødselsjordemødrene for nærmere drøftelse af dine muligheder.

Hjemmefødselsordning Sjælland har en hjemmeside www.hjemmefødsler.dk, hvor der er en nærmere beskrivelse af mulighederne for hjemmefødsel.

Jordemoderkonsultationer

I hjemmefødselsordningen tilbydes du 7-10 hjemmebesøg med de to jordemødre, der følger dig gennem graviditet, fødsel og den første uge efter fødslen.

Ud over almindelig helbredsundersøgelse omfatter disse besøg snak om graviditet, forberedelse til forældrerollen og fødselsforberedelse, herunder planlægning af fødslen i hjemmet.

Ofte er det muligt at tilbyde nogle af konsultationerne som gruppekonsultationer sammen med andre, der planlægger hjemmefødsel.

Det kan du forvente ved fødsel i hjemmet

Til fødslen kommer en af de to-tre jordemødre, du kender fra graviditetsundersøgelserne.

Jordemoderen bliver hos dig under hele fødslen og vil støtte dig i dine ønsker og – eventuelt i samarbejde med din partner - hjælpe dig til at fokusere på dine styrker for at få en spontan fødsel.

Massage og afspændingsteknikker
Det er muligt at benytte akupunktur, varme, massage, musik og afspændingsteknikker som lindring. Nogle vælger også at leje fødekar, som kan lindre smerter og eventuelt bruges til en fødsel i vand.

Hvis der opstår afvigelser fra et normalt fødselsforløb, vil jordemoderen tage med dig ind på nærmeste fødeafdeling.

Det er en jordemoder fra fødeafdelingen, som føder med dig. Din hjemmefødselsjordemoder kan blive hos dig under fødslen på fødeafdelingen efter aftale.

Igangsættelse

Hvis fødslen ikke går i gang af sig selv inden for normal tid (op til 42 uger), vil du blive tilbudt igangsættelse.

Igangsættelse foregår altid på sygehus, så hvis du har valgt at føde hjemme eller på fødeklinik, vil du blive henvist til fødeafdeling.

Efter fødsel i hjemmet

Jordemoderen bliver i hjemmet hos dig i mindst to timer efter fødslen.

Foruden at sikre sig, at både mor og barn har det godt, foretager jordemoderen børneundersøgelse og giver dig den vejledning, du har brug for, inden hun forlader hjemmet.

Daglig telefonisk kontakt den første uge
Igennem den første uge tilbydes daglig telefonisk kontakt og barselsbesøg efter behov, oftest to besøg.

Der er således mulighed for at tale fødslen igennem, og du kan også tale med jordemoderen om emner som:

  • amning
  • eventuelle smerter eller gener efter fødslen
  • bækkenbundstræning
  • tilknytning til det nyfødte barn
  • forældreskab
  • parforhold

Du får også en kopi af fødselsbeskrivelsen.

​Screening for stofskiftesygdomme (PKU)

Alle nyfødte bliver tilbudt screening for en række medfødte hormon- og stofskiftesygdomme samt for cystisk fibrose, dette foregår ved en blodprøve fra barnets hæl (PKU), der tages 48–72 timer efter fødslen.
PKU kan tages ved besøg i hjemmet.​

Hvis dit barn skal undersøges nærmere, vil du få besked fra Statens Serum Institut, hvor blodprøven er blevet analyseret.

Hørescreening

Alle nyfødte bliver efter fødslen tilbudt hørescreening ved det sygehus, kvinden er tilknyttet.

Sundhedsplejerske

Jordemoderen sender besked til sundhedsplejerskerne i din kommune, når du har født.

Du vil derefter blive kontaktet af sundhedsplejersken med henblik på at aftale en tid til første hjemmebesøg, som ligger inden for det fjerde-femte døgn efter fødslen. ​