Skip to content

Om Regional Udvikling

Se kontaktoplysninger
Regional udvikling arbejder sammen med regionens private og offentlige aktører samt nationale og internationale parter om at skabe en region, hvor det er attraktivt at bo, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.
Skovtårnet ved Gisselfeld Kloster på Sydøstsjælland. Foto Region Sjælland

Mulighedernes Region

I Region Sjælland er der plads til at udleve sine drømme tæt på fantastisk natur og i stærke lokalsamfund.

Uanset om man er i gang med en uddannelse, ved at stifte familie eller tager hul på seniortilværelsen, byder regionen på attraktive levevilkår. Regionens borgere og virksomheder nyder desuden godt af fordelene ved at have kort afstand til de større byer.

Når den faste Femern-forbindelsen åbner i 2029 kommer regionen tættere på Tyskland og får samtidig en markant drivkraft for udvikling overalt i regionen med attraktive arbejdspladser, markeder, uddannelser og kulturelt samspil.

Bæredygtige løsninger skaber vi sammen

Mulighederne og potentialerne er mange i Region Sjælland. Dem skal vi gribe under de forudsætninger, som vi har.

Regionens borgere er dem som pendler længst i Danmark, og en stærkere infrastruktur vil kunne reducere transporttiden og øge mobiliteten.

Vi har uddannelser i verdensklasse, men samtidig trækker mange unge mod Hovedstaden for tage sig en uddannelse. Og selvom Region Sjælland på landsplan udleder mindst CO2, forårsager klimaforandringerne oversvømmelser i vores mange landsbyer og købstæder.

Disse opgaver skal vi løse gennem stærke samarbejder indadtil i regionen og udadtil med vores nabokommuner, -regioner og lande.

Vi har et fælles ansvar for at få regionen til at hænge sammen, så alle har mulighed for at leve et sundt, trygt og godt liv, uanset hvor i Region Sjælland man bor.

Invitation til samskabelse og partnerskaber

Region Sjælland har et enormt potentiale for udvikling. Og vi mener ikke, at administrative grænser skal være en barriere for udviklingen af en stærk region til gavn for borgerne.

Vi tror derimod på, at samskabelse på tværs af aktører og grænser er den rigtige metode til at skabe bæredygtig vækst og velfærd. Vi er derfor åbne overfor og inviterer til samarbejde og partnerskaber, hvor vi i fællesskab udvikler løsninger, der driver den regionale udvikling fremad.

 

Ledelsen for Regional Udvikling

Carsten Krabbe
Direktør for Regional Udvikling
Telefon: 60 25 59 02
Lene Madsen Milner
Enhedschef (Mobilitet, Femern og Administration)
Telefon: 29 27 19 54
LinkedIn
Henrik Jannerup
Funktionschef (Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse)
Telefon: 29 27 37 16
Ane-Marie Westergaard
Funktionschef (Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse)
Telefon: 21 32 10 42
Thomas Aarup Larsen
Enhedschef (Uddannelse, Funding & Attraktivitet)
Telefon: 29 27 19 54
Pia Buch-Madsen
Funktionschef (Bæredygtig udvikling)
Telefon: 20 11 93 34

Ledelsen for Regional Udvikling

Carsten Krabbe
Direktør for Regional Udvikling
Telefon: 60 25 59 02
Lene Madsen Milner
Enhedschef (Mobilitet, Femern og Administration)
Telefon: 29 27 19 54
LinkedIn
Henrik Jannerup
Funktionschef (Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse)
Telefon: 29 27 37 16
Ane-Marie Westergaard
Funktionschef (Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse)
Telefon: 21 32 10 42
Thomas Aarup Larsen
Enhedschef (Uddannelse, Funding & Attraktivitet)
Telefon: 29 27 19 54
Pia Buch-Madsen
Funktionschef (Bæredygtig udvikling)
Telefon: 20 11 93 34

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04