Søg
 

Søg tilskud fra EU Strukturfonde

​​Midlertidigt indtag. Læs mere om Socialfonden og Regionalfonden her.

​Midlerne søges i forbindelse med de udbudte annonceringer under den regionale vækst- og udviklingsstrategi.​

Der er midlertidigt åbnet op for indsendelse af mål 2 ansøgninger. Eventuelle ansøgninger skal relateres til ReVUS 2017-2018´s Investeringsplan med udgangspunkt i aktiviteter vedrørende ”Annoncering 8 og 9”. Eventuelle ansøgninger skal opfylde Vækstforum Sjællands udvælgelseskriterier samt de programmæssige krav.  
 
Inden indsendelse forudsættes at der tages kontakt til Vækstforumsekretariatets medarbejdere.

Formål​

EU Socialfond og EU Regionalfond yder støtte til projekter, det støtter op om vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. Formålet med de to programmer er at medvirke til at styrke den økonomiske vækst i Region Sjælland og bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det skal primært ske ved at øge jobskabelsen (antal arbejdstimer) og produktivitetsudviklingen (værdiskabelsen pr. arbejdstime). 

Midlerne søges i forbindelse med de udbudte annonceringer under den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 


Økonomisk ramme​

I programperioden 2014–2020 er den samlede økonomiske ramme på op til  496 mio. kr. i Region Sjælland, som fordeles med ca.  50 pro​​cent til hver af de to fonde, Socialfonden og Regionalfonden. Et projekt kan få strukturfondstilskud på op til 50 procent af de støtteberettigede udgifter. Den resterende medfinansiering skal være dansk offentlig og/eller privat medfinansiering.​​​ 


Generelt om EU's R​egionalfond og Socialfond

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hvert år ca. 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. 

Frem mod 2020 vil partnerskabet investere i blandt andet styrket innovation, flere vækstvirksomheder, bedre ressourceeffektivitet, flere iværksættere, højere uddannelsesniveau, social inklusion og kompetenceudvikling af medarbejdere. 

Partnerskabet bygger videre på investeringerne fra 2007-2013, hvor indsatsen har skabt mange nye job, øget omsætning, indtjening og eksport i de deltagende virksomheder. 


Se projekter fra strukturfondsprogrammerne​

Har du spørgsmål til EU’s strukturfonde, kontakt: rseufond@regionsjaelland.dk

Oprettet
03.10.16
Opdateret
13.06.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Tilskud
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 57 50
​​Akuttelefon 70 15 07 08

Akut hjælp!

Akuttelefonen, 112, lægevagten. Få den rigtige hjælp første gang.