Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hades8​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Hvis du vil søge på en annoncering

Her kan du læse om, hvordan du søger på en annoncering. Her finder du også ansøgningsskema og andet materialet, som du skal bruge, når du søger tilskud til dit projekt.  

​På Vi Udvikler Region Sjælland kan du løbende finde de åbne annonceringer og se investeringsplanen.

Send en ansøgning

Hvis du er interesseret i at søge på en åben annoncering efter ansøgninger, skal du starte med at læse den uddybende beskrivelse. Derefter skal du udfyld​e og indsende ansøgningsskema og bilag: effektkædeskema og budgetskema. Du skal også vedlægge relevant dokumentation for samarbejdspartnere i ansøgningen. Det udfyldte ansøgningsskema og de to bilag skal fremsendes som selvstændige dokumenter til tilskud@regionsjaelland.dk

Ved hver annoncering vil der være angivet en periode, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål angående annonceringen.

Du skal regne med, at beslutningsprocessen tager minimum to måneder. 

Hvem kan søge på en annoncering?

Alle, der opfylder kriterierne i annonceringsmaterialet, kan som udgangspunkt søge på en åben annoncering.

Hvis du er en privat virksomhed, er der visse begrænsninger i erhvervsfremmeloven og EUs statsstøtteregler med hensyn til, hvem der må søge og modtage støtte.

Hvad yder Region Sjælland ikke tilskud til?

Region Sjælland yder ikke tilskud til:

  • projekter hvor aktiviteten kun vedrører én virksomhed
  • eksterne konsulentydelser, hvor denne udgift er projektets eneste aktivitet
  • etablering af hjemmesider og anskaffelse af teknisk udstyr
  • produktion og udgivelse af bøger, cd’er, computerspil og film
  • anlægsopgaver eller vedvarende drift af institutioner, organisationer og virksomheder
  • projekter som er påbegyndt, inden vi har færdigbehandlet ansøgningen.

Vi glæder os til at modtage din ide eller ansøgning!

Oprettet
26.08.15
Opdateret
27.02.18
Link til denne side: