Søg
 

Regionens virksomhed som driver for grøn omstilling (ressourceeffektivitet)

Regionen kan bruge sine egene investeringer og efterspørgsel til at fremme grøn omstilling. Derfor vil der blive udarbejdet en oversigt, strategi og indsatsplan for, hvordan regionen kan blive driver af grøn omstilling.

         

Hvad er formålet med projektet?

Formålet er at finde ud af hvordan regionens investeringer, indkøb og innovationspotentiale kan bruges til at fremme grøn omstilling i produktionsprocesser, produkter og tjenesteydelser.

Hvad kommer der ud af projektet?

 
Projektet giver:
  • En oversigt over indsatsfelter for grøn omstilling i den regionale organisation
  • En strategi og indsatsplan for regionen som driver af grøn omstilling

 

Hvad bliver effekterne af projektet?

Projektet forventes at få følgende effekter:

  • Indsatsplanen bliver omsat til en koordineret implementeringsindsats
  • Skærpet fokus på grønne krav ved investeringer
  • Nye grønne indkøbsparadigmer (med større indkøbspotentialer)
  • Særligt lovende innovationsprojekter bliver sat i gang.
  • Regionale virksomheder får flere muligheder for at afsætte og produkt- og markedsudvikle 
  • Øget ressourceeffektivitet i den regionale organisation
  • Region Sjælland (som virksomhed) bliver synliggjort som rollemodel og som et grønt brand. 

Hvem udfører projektet?

Projektet udføres af   Region Sjælland

Finansiering

Projektet er fianansieret af interne midler fra Region Sjælland.   

Projektperiode

     

2015 - 2018

Vil du vide mere?

     

Kontakt:

Bjarne Rasmussen, Koordinator

Email: br@regionsjaelland.dk

Tlf.: +45 20 42 48 51

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.06.15
Opdateret
20.07.18
Link til denne side:
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50