Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Annoncering: Vækstforum indkalder forslag til vækstaftaler (afsluttet)

Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer i Region Sjælland.

Vækstforum indkalder derfor nu forslag til vækstaftaler for perioden 2017-2019. Vækstaftalerne skal fokusere på de områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats:
  1. Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale (Hvilke vækstøkosystemer skal igangsættes omkring større offentlige og private virksomheders behov for nye løsninger?)
  2. Viden som vækstgenerator i Region Sjælland (Hvordan sikres det, at der kommer mere viden ud i Region Sjællands SMV’ere?)
  3. Tiltrækning af udenlandske investeringer (Hvordan får vi tiltrukket flere investeringer til Region Sjælland?
Rammerne for vækstaftalerne er beskrevet nærmere i notatet Vækstaftaler 2017-2019.pdf
Forslag indsendes på e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk senest 10. april 2016 og udarbejdes på dette Skabelon vækstaftaler.pdf
​​
Oprettet
23.02.16
Opdateret
10.10.18
Link til denne side:
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Fax 70 15 50 09
Telefon- og åbningstid:
Mandag - Torsdag: 8.00 -16.00
fredag: 8.00 -15.00