Søg
 

Forløbsprogram for demens

Region Sjælland har i samarbejde med almen praksis og de 17 kommuner i regionen, udarbejdet et forløbsprogram for demens, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget.

Forløbsprogrammet for demens beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for borgere  med demens i praksissektor, sygehuse og i kommuner i Region Sjælland. Programmet er et værktøj, der supplerer Sundhedsaftalen 2015-18.

 

De vigtigste elementer i forløbsprogrammet


Programmet skal sikre anvendelse af evidensbaserede  anbefalinger for den sundhedsfaglige og sociale indsats, inddragelse af patientens og pårørendes egne ressourcer, en fælles forståelse for opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter om en fælles plan for patient/borger.  

Forløbsprogram for demens er revideret i 2015, således at programmet er i overensstemmelse med Sundhedsaftalen 2015-18.(Fælles om bedre Sundhed) og med Den Nationale Kliniske Retningslinje for Demens, SST (2013)

Beskrivelsen af de sundhedsfaglige og sociale indsatser omfatter 4 målgrupper:

  1. Borgere hvor der er rejst mistanke om demens: opsporing, udredning, diagnostik
  2. Patienter med demensdiagnose eller MCI: behandling, opfølgning, social indsats, patient- og pårørende uddannelse
  3. Patienter med demens indlagt med anden somatisk sygdom
  4. Patienter, om hvem, der under indlæggelse rejses mistanke om demens

Pårørende er en meget vigtig samarbejdspart med mange ressourcer . I praksis inddrages de pårørende, hvor det er muligt i det daglige arbejde.

Pårørende er ikke direkte omfattet af forløbsprogrammet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at pårørende meget ofte selv er ældre, og alligevel varetager de pleje og omsorg af en kronisk syg pårørende. Pårørende risikerer at blive overbelastede og har højere risiko for at blive syge, og har derfor særlige behov, der skal tilgodeses.

Læs mere

Forløbsprogrammet for demens i sin fulde længde:

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.04.13
Opdateret
18.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Neurologisk visitationsenhed, Sjællandsuniversitetshospital
Tlf. 47 32 28 00