SkipToMain.AriaLabel

Udlændinges ret til sygehusbehandling - Non-residents right to hospital care

Find information om dine rettigheder, hvis du som udlænding får brug for sygehusbehandling mens du midlertidigt opholder dig i Danmark.

For further information in English, French, Chinese, Russian and German see below.

Får du behov for sygehusbehandling, mens du midlertidigt opholder dig i Danmark, vil du blive opkrævet betaling for den akutte og den fortsatte sygehusbehandling medmindre du er omfattet af EU-reglerne eller en af de øvrige undtagelser.

Det betyder, at du i forbindelse med din undersøgelse og behandling på et sygehus, vil blive opkrævet betaling for de ydelser du har modtaget.

Du vil i udgangspunktet ikke blive opkrævet betaling, hvis:

  • Du har et gyldigt særligt sundhedskort (udløbsdatoen må ikke være overskredet)
  • Du har et gyldigt EU-sygesikringskort – EHIC (udløbsdato må ikke være overskredet)
  • Du kan fremvise gyldig erstatningsblanket for det blå EU-sygesikringsbevis
  • Du kan dokumentere bopæl i et af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland eller Island) ved fremvisning af ID oplysninger
  • Du kan dokumentere bopæl på Færøerne eller Grønland ved fremvisning af ID oplysninger
  • Du kan dokumentere, at du er under 18 år på behandlingstidspunktet ved fremvisning af ID oplysninger
  • Du er under Udlændingestyrelsens forsørgelse (asylansøgere, udlændinge uden lovligt ophold, ansøgere om humanitær opholdstilladelse)
  • Du har diplomatstatus med opholdstilladelse fra Udenrigsministeriet (særligt sundhedskort)

Er du ikke i besiddelse af den nødvendige dokumentation for retten til vederlagsfri akut og fortsat sygehusbehandling, vil du blive opkrævet betaling.

I hvilket omfang du har mulighed for at søge refusion i dit hjemland, er de danske sygehusmyndigheder uvedkommende.

Mere information