Skip to content

Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger

Se kontaktoplysninger
Regler for sundhedspersonalets tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger.

Regler om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger er beskrevet i ​Sundhedslovens kapitel 9​.

 

Tavshedspligt

Alle sundhedspersoner, fx læger og sygeplejersker, har tavshedspligt.

Det betyder, at informationer:

 • om helbredsforhold
 • private forhold
 • andre fortrolige oplysninger

ikke må videregives uden patientens samtykke.

Se videoen om sundhedspersonalets tavshedspligt omkring dig og din situation

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret marketing cookies

Videregivelse uden samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling af patienter kan ske uden patientens samtykke:

 • Når det er nødvendigt af hensyn til det aktuelle behandlingsforløb, og når oplysningerne videregives under hensyntagen til patientens interesse og behov.
 • Når videregivelsen omfatter udskrivningsbrev fra et offentligt eller privat sygehus til patientens praktiserende læge.
 • Når videregivelsen er nødvendig for åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten.
 • Når videregivelse sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der virker som stedfortræder for denne og til andre lovmæssigt udvalgte sundhedspersoner under hensyntagen til patientens interesser og behov.

Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende til afdøde patienter

Hvis antages ikke at stride mod afdødes ønsker eller hensynet til den afdøde, må en sundhedsperson videregive oplysninger om:

 • en afdød patients sygdomsforløb
 • dødsårsag og dødsmåde til nærmeste pårørende

Videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål

Hvis der er givet tilladelse fra Videnskabsetisk komité eller fra Sundhedsstyrelsen kan oplysninger videregives uden samtykke til brug for:

 • forskningsprojekter
 • statistik
 • planlægning.​

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
kl. 9.00 - 12.00
(lukket torsdage)

Tlf. 70 15 50 01