Skip to content

Behandlingstestamente

Se kontaktoplysninger
I et behandlingstestamente kan du som patient give udtryk for, om du i visse situationer ønsker behandling, eller om du ønsker at standse igangværende behandling.

Den 1. januar 2019 er den hidtidige livstestamenteordning blevet omlagt til en behandlingstestamenteordning. I et behandlingstestamente kan du som patient give udtryk for, om du i visse situationer ønsker behandling, eller om du ønsker at standse igangværende behandling.

I behandlingstestamentet kan du som borger bestemme i 3 specifikke situationer:

  • Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående
  • Hvis du bliver så svært invalideret, at du ikke længere kan klare dig selv hverken fysisk eller mentalt.
  • Hvis du kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Det er også muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling når døden er nært forestående. Men de pårørende får kun det sidste ord, hvis du som patient udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.

Hvis du engang i fremtiden fx bliver dement og dermed varigt inhabil, vil du i et behandlingstestamente også kunne bestemme, at du ikke ønsker at blive behandlet med tvang i henhold til den nye lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Har du et livstestamente fra før 1. Januar 2019?

Hvis du har oprettet et livstestamente før 1. januar 2019 vil det stadig være gældende, og du kan stadig rette i det eller helt slette livstestamentet. Du kan selvfølgelig også vælge at udskifte livstestamentet med et behandlingstestamente, hvis du stadig er habil. Fra 1. januar 2019 kan man kun oprette behandlingstestamenter.

Det juridisk bindende behandlingstestamente får først betydning i situationer, hvor du ikke længere selv er i stand til at udtrykke, at du ikke ønsker at få behandling – dvs. hvor du er blevet inhabil.
Læs mere om ordningen hos Sundhedsdatastyrelsen:
Behandlingstestamente

Mere information

Læs mere om behandlingstestamente i pjecen "En god afslutning på livet" hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere om Livs/Behandlingstestamente på sundhed.dk

Læs mere generelt om behandlingstestamente hos Styrelsen for patientsikkerhed

Har du generelle spørgsmål til Behandlingstestamenteregisteret kan de rettes skriftligt eller mundtligt til Sundhedsdatastyrelsen:

Email: sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk 
Tlf: 40 35 97 66

Har du spørgsmål til den elektroniske oprettelse af dit behandlingstestamente kan du på hverdage mellem 9.00 og 15.00 få hjælp hos FMK-Online support:

Email: servicedesk@sundhedsdata.dk 
Tlf: 32 68 39 00

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
kl. 9.00 - 12.00
(lukket torsdage)

Tlf. 70 15 50 01