Søg
 

Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftalen er indgået mellem de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Sjælland.

I Sundhedsaftalen kan du læse om vision og mål for samarbejdet, og hvordan vi vil omsætte dette i praksis.

Sundhedsaftalen 2015-2018

Fælles om bedre sundhed er visionen for samarbejdet på sundhedsområdet. Her er aftalen, hvor du kan læse om vision og mål, og hvordan der arbejdes med de områderne.

Ny sundhedsaftale på vej

Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen er i færd med at indgå en ny Sundhedsaftale, som skal gælde i perioden 2019-2023.

Midtvejsevalueringen

Ved Sundhedsaftalens indgåelse blev det besluttet, at aftalen skulle følges løbende, og at der konkret skulle gennemføres en midtvejsevaluering af aftalen. Denne midtvejsevaluering er nu gennemført.

Definitioner

Her finder du en række definitioner på begreber, der anvendes i Sundhedsaftalen. Listen udbygges løbende.

Oprettet
08.12.14
Opdateret
02.01.18
Link til denne side:

Send bestilling til Sundhedsaftalen
Ved bestilling bedes du oplyse:
  • Hvilket materiale, I ønsker.
  • Kontaktperson
  • Adresse, hvor materialet skal sendes
Vi vil gerne opfordre til, at I om muligt koordinerer internt, så vi kan begrænse udgifter til pakning og forsendelse. 
 

Hent eller bestil materiale her