Skip to content

Rygerlunger - Akut forværring ved kronisk obstruktiv lungesygdom

Rygerlunger, også kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), er en af de hyppigste kroniske sygdomme i Danmark.

KOL udvikler sig gradvist over tid, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. Luftvejsinfektioner forekommer hyppigt hos KOL-patienter, da bakterierne i svælget bevæger sig ned i de små luftveje i lungerne (bronkier).

Desuden kan infektionen skyldes virus fx forkølelsesvirus og influenzavirus. Luftvejsinfektionerne giver typisk akut forværring af KOL (eksacerbation), hvor virusinfektion er hyppigste årsag hos patienter med let til moderat KOL, mens bakterielle infektioner er mere hyppige hos patienter med svær til meget svær KOL.

Hvad er symptomerne?

Ved akut forværring af KOL optræder en forværring af de symptomer, der allerede er til stede hos KOL-patienter, det vil sige forværring af hoste, øget mængde slim og tiltagende åndenød. Endvidere bliver slimet ofte gulligt/grønligt og der kan optræde feber. Der er tale om en forværring der er ud over vanlig dag-til-dag variation. 

Hvad er de væsentligste årsager?

Luftvejsinfektioner forekommer hyppigt hos KOL-patienter, da bakterierne i svælget bevæger sig ned i de små luftveje i lungerne (bronkier). Desuden kan infektionen skyldes virus, fx forkølelsesvirus og influenzavirus. Virusinfektioner hyppigste årsag hos patienter med let til moderat KOL, men sbakterialle infektioner er mere hyppige hos patienter med svær til meget svær KOL.
 

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Diagnose akut forværring af KOL stilles typisk på baggrund af symptomerne og at lægen lytter på lungerne (lungestetoskopi).  I visse tilfælde kan måling af infektionstal være relevant eller dyrkning af opspyt, for at finde ud af hvilke(n) type bakterie, der er årsag til infektionen.

Hvordan kan akut forværring af KOL behandles?

De akutte forværringer behandles først og fremmest ved at øge dosis af den bronkieudvidende behandling (inhalationsmedicin) og give binyrebark hormon (prednisolon), der hæmmer hævelse og slimdannelse. Rygestop er meget vigtigt og tobaksrøg bør undgås.

Det kan blive nødvendigt at supplere med antibiotika i moderate og sværere tilfælde. Amoxicillin er det antibiotika, der primært anvendes.

Undgå at blive smittet og smitte andre

KOL i sig selv er ikke smitsom. God håndhygiejne er vigtig for ikke at blive smittet med virus. Undgå så vidt muligt at være i kontakt med personer med luftvejsinfektioner fx forkølelse, influenza eller lungebetændelse. Det anbefales, at alle KOL-patienter hvert år i starten af oktober vaccineres mod influenza.

Det kan i visse tilfælde også være relevant, at vaccinere mod lungebetændelse. Ved host eller nysen bør dette gøres i engangslommetørklæder eller i ærmet. Undgå at pille næse.

Hvornår skal lægen kontaktes?

Lægen bør kontaktes, hvis du oplever forværring af hoste, øget mængde slim i opspyt, tiltagende åndenød og ved høj feber.