SkipToMain.AriaLabel

Børnesår

Børnesår (impetigo) er en betændelse i huden, forårsaget af bakterier.

Bakterierne kommer ind under huden gennem små rifter. Alle kan få børnesår, men - som navnet angiver - rammer det mest børn. Børnesår er ikke farlige, men kan give epidemier i institutioner og skoler, da de er meget smitsomme.

Hvad er symptomerne ved børnesår?

Sårene begynder oftest som en lille rød plet, der hurtigt udvikler sig til et fugtigt sår af betændelse. Efter en lille uge udvikles sårskorpe samtidig med, at der måske dukker nye små sår op i nærheden eller andre steder på kroppen. Skorperne falder af efter 10-14 dage uden at efterlade ar. Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund. Barnet kan være irriteret af kløe.

Hvad er de væsentligste årsager?

Børnesår skyldes​ bakterierne stafylokokker og /eller hæmolytiske streptokokker, der trænger gennem huden og danner en infektion.​​

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen stiller oftest diagnosen ud fra sårenes karakteristiske udseende. Nogle gange vælger lægen at pode fra såret og sende prøven  til undersøgelse på et laboratorium. 

Hvordan behandles børnesår?

Mindre sår lokaliseret få steder behandles uden antibiotika, men ved vask med vand og uparfumeret sæbe (evt. med klorhexidin som kan købes i håndkøb), grundig skylning og lufttørring. Denne lokalbehandling bør gentages mindst 2 gange dagligt. Forinden blødes skorperne op med vand, hvorefter de fjernes. Mindre sår kræver generelt ikke behandling med antibiotikacreme. 

Større sår og tilbagevende børnesår kræver antibiotika behandling.

Undgå at blive smittet og smitte andre

Der er mange bakterier i såret, og derfor smitter børnesår let. Hyppig håndvask er vigtig. Sårene anbefales også at dækkes til med fx tøj, i det omfang det er muligt. Det er en god idé, at du klipper barnets negle, så det har sværere ved at kradse i såret. Derved har bakterierne sværere ved at sidde på barnets fingre, og dermed smitter barnet ikke sig selv eller andre så let.

Barnet bør bruge engangsvaskeklude og have sit eget håndklæde. Håndklæder, sengetøj og tøj der har berørt sår skiftes dagligt og vaskes ved 80 grader. Vask altid selv hænder efter berøring med barnets børnesår.

Børnesår smitter, indtil skorperne er faldet af og der ikke er kommet nye sår.

Hvornår skal lægen kontaktes?

Lægen bør kontaktes, hvis der er større sår, hvis der ikke er effekt af behandlingen eller der kommer nye sår efter nyligt vellykket behandling.  

Dagpleje/institution/skole

Da små børn ikke har forståelse for renlighed og hele tiden vil berøre sårene, er der stor risiko for smitte i dagplejer/institutioner. Sundhedsstyrelsen har derfor bestemt, at børn med børnesår ikke må komme i vuggestue, dagpleje eller børnehave, før skorperne er faldet af. Selvom der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte.

Børn i skolealderen kan bedre overholde renlighed i form af håndhygiejne og må derfor komme i skole og institution, hvis sårene kan tildækkes, og hvis ikke sårene er meget udbredte.