Søg
 

Forskningsprojekter

 

COVID-19 Senfølger

Træthed, koncentrationsbesvær, lugt- og smagsforstyrrelser er de kendte senfølger. Nu belyser forskere flere senfølger og skaber behandlingsmuligheder.

Søvnapnø - Sleep Across Waters

Sundhed og søvnapnø på tværs af grænser

Indlæggelse i hjemmet

​Kan Covid-19 patienter indlægges i eget hjem? ​Det er det spørgsmål, som et nyt forskningsprojekt undersøger.

Kan du se fremtiden?

Vil fysisk træning kunne være med til at bevare synet hos mennesker med øjensygdommen AMD, også kendt som alderspletter?

Changing Cancer Care

Det voksende antal kræftpatienter presser sundhedsvæsenet, og påvirker både behandlingskvalitet og ressourcer. Der er brug for at tænke nyt.

TreaT

​​​Forskere skal videreudvikle nye teknologier og behandlinger i takt med, at vi bliver flere ældre borgere.

Kræftkirurgi

Innovativ forskning skal i et nyt forskningsprojekt skabe vigtige forbedringer inden for kirurgien af kræft.

Menière

​Et nyt forskningsnetværk af svenske, danske og norske aktører skal hjælpe borgere med svimmelhedssygdommen Menière.

VR - Virtual Reality til vågne operationer

​Målet for dette projekt er at undersøge mulighederne for et innovativt og ufarligt alternativ til medicinering, ved anvendelse af Virtual Reality som afledning ved operationer hvor patienten er vågen.

License

Væskebalancen er afgørende for patienters tilstand og helbredelse. Derfor er korrekt måling vigtig.

5G akutmedicinsk IT-sundhedsbro

Et forskningsprojekt vil undersøge mulighederne for på sigt at opgradere teledatakommunikationen i regionen, så store mængder data fx scanningsbilleder kan sendes fra ambulance til hospital, og patienter dermed hurtigere kan få specialiseret behandling

Mobile Stroke Unit

Slagtilfælde (stroke) er en af de hyppigste årsager til tidlig død eller senfølger efter sygdom i vores del af verdenen.

Mentalt overskud skal erstatte stress

Vi undersøger hvilken indflydelse vores anvendelse af teknologi har på søvn og stress, og hvordan sundhedsteknologi kan anvendes for at fremme sund adfærd i hverdagen.

NorDigHealth

Forskere fra Sjællands Universitetshospital, Lübeck og Roskilde Universitet undersøger blandt andet, om nye devices kan være med til at forbedre den enkeltes sundhed ved at motivere til en mere aktiv livsstil.

Oprettet
23.08.21
Opdateret
09.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsenheden i Staben
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1
4600 Køge

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk