Søg
 

Forskningsenheden i Staben

Forskningsenheden i Staben er en enhed på Sjællands Universitetshospital, som hjælper forskere med at få økonomisk understøttelse til forskningsidéer.

​Vi fremmer, understøtter og bidrager til forskning

Vi arbejder for at øge, styrke og understøtte forskningsidéer og bringer dem til live ved at danne bro mellem fagligheder, institutioner og borgere. 

Vi trækker midler til forskning og innovation for at øge behandlingskvaliteten og patienttilfredsheden i Region Sjælland. 

I Forskningsenheden har vi stor erfaring i at fundraise midler til international forskning. Vi hjælper med partnerskaber og har mange års erfaring i at søge internationale puljer med stor succesrate.

Når midlerne er tildelt, står vi for projektledelse, økonomistyring og understøtter forskningsprojektet med både kommunikation og kvalitative analyser. 

Brug os som sparringspartner

Som forsker har du altid mulighed for at drøfte din forskningsidé med os. Vi holder løbende gå-hjem-møder og andre arrangementer, hvor det er muligt at få indblik i, hvilke puljer, der vil være relevante for dit projekt at søge. Man kan til enhver tid booke os til et oplæg.

Vi baner vej for, at flere faggrupper kan forske, og vi udnytter vores store netværk til at skabe og facilitere flere forskningssamarbejder.

Kommende projekter

Vi arbejder løbende på flere ansøgninger til forskellige forskningsprojekter, som vi søger midler til igennem Interreg, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Projekterne dækker over flere kliniske specialer, og favner forskning gennemført af flere kliniske personalegrupper, såsom fysioterapeuter, sygeplejersker, læger m.m. samt kvalitativ forskning leveret af Forskningsenheden.

Du kan få et indblik i vores nuværende og tidligere projekter her: Forskningsprojekter - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)​.

Er du nysgerrig på, hvad vi kan og vil høre mere om os og mulighederne for et samarbejde, så kontakt os. ​
 

Kontakt

Søren Tvilsted, +45 21519069, sotv@regionsjaelland.dk​
Oprettet
08.03.22
Opdateret
02.09.22
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Forskningsenheden i Staben
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1
4600 Køge